Skip to main content

Oznámení CCPA

Kalifornský zákon o ochraně soukromí spotřebitelů z roku 2018 (CCPA) vstoupil v platnost 1. ledna 2020 a poskytuje kalifornským spotřebitelům řadu práv na ochranu soukromí.

Jsme hrdí na důvěru, kterou jsme si vybudovali s našimi zákazníky, a zavázali jsme se k zacházení s vašimi osobními údaji s péčí a respektem. Toto oznámení obsahuje informace, které je třeba dle požadavků zákona CCPA zveřejnit.

Máte právo nesouhlasit s prodejem vašich osobních údajů. Společnost Esri vaše osobní údaje nepřeprodává, takže možnost s tímto nesouhlasit nenabízíme.

Vaše údaje shromažďujeme a sdílíme pouze tak, jak je popsáno v Prohlášení o ochraně osobních údajů, včetně příslušného Dodatku k prohlášení o ochraně osobních údajů, který je k dispozici na stránce https://www.esri.com/en-us/privacy/overview. Společnost Esri vaše informace zpracovává pro účely popsané v Prohlášení o ochraně osobních údajů a vaše osobní údaje můžeme sdílet s poskytovateli služeb dle CCPA, a to za účelem poskytování služeb stanovených písemnou smlouvou. V souladu se zákonem CCPA můžeme vaše osobní údaje dále sdílet s třetími stranami pro jiné obchodní účely. To může zahrnovat následující:

  • Ochrana před bezpečnostními hrozbami, zneužíváním a nelegální činností. Společnost Esri používá a může zveřejňovat informace za účelem zjišťování, prevence a reakce na bezpečnostní incidenty a k ochraně před jinými škodlivými, klamnými, podvodnými nebo nezákonnými aktivitami. Abychom mohli například chránit naše služby, může společnost Esri přijímat nebo zveřejňovat informace o IP adresách, které podvodníci napadli.
  • Audity a měření. Společnost Esri používá informace pro analýzu a měření za účelem pochopení způsobu využívání našich služeb.
  • Údržba našich služeb. Společnost Esri používá informace k zajištění toho, aby naše služby fungovaly podle očekávání, jedná se například o sledování výpadků nebo odstraňování chyb a dalších problémů, které nám hlásíte.
  • Výzkum a vývoj. Společnost Esri používá informace za účelem zlepšování našich služeb a vývoje nových produktů, funkcí a technologií, z nichž mají naši uživatelé prospěch.
  • Využívání poskytovatelů služeb. Společnost Esri sdílí informace s poskytovateli služeb, včetně našich partnerů a distributorů, za účelem poskytování služeb naším jménem, v souladu s Prohlášením o ochraně osobních údajů a dalšími příslušnými opatřeními pro zachování důvěrnosti a bezpečnosti. Můžeme se například spolehnout na poskytovatele služeb, že nám pomohou poskytovat zákaznickou podporu.
Vaše práva
  • Máte právo vědět, jaké konkrétní osobní údaje o vás společnost Esri za posledních 12 měsíců shromáždila a uchovala.
  • Máte právo obdržet kopii vašich osobních údajů.
  • Máte právo na výmaz vašich osobních údajů.

Společnost Esri také používá informace k dodržování příslušných zákonů nebo předpisů a zveřejňuje informace v reakci na soudní proces nebo vynutitelné žádosti vlády, včetně policie a bezpečnostních složek. Pokud máte další dotazy nebo požadavky týkající se vašich práv podle zákona CCPA, kontaktujte nás na adrese privacy@esri.com, 1-888-377-4575 nebo poštou na adrese 380 New York Street, Redlands, CA 92373 USA, a popište společnosti Esri svůj problém.

Zákon CCPA umožňuje podnikům, aby spotřebitelům nabízely finanční odměny za sdílení osobních údajů. Společnost může například nabídnout program odměn nebo poskytnout prémiovou službu spotřebitelům jako náhradu za shromažďování jejich osobních údajů. Pokud společnost Esri tyto programy nabízí, souhlas s nimi je dobrovolný. Pokud souhlas udělíte, bude podléhat příslušným podmínkám a můžete jej kdykoli odvolat.

Máte právo nebýt diskriminován(a) ze strany podniků za uplatnění práv vyplývajících ze zákona CCPA.

Máte dotazy či připomínky ohledně ochrany osobních údajů?

Pošlete e-mail na privacy@esri.com

Napsat zprávu