Skip to Content

Fordeler ved å overføre dataene dine til ArcGIS Online

Bruk dataene dine

Overfør data fra mange kilder,inkludert regneark, geospatiale filer, bilder og tjenester, til ArcGIS Online som hoster og vedlikeholder dem for deg.

Legg til lokasjon

Bruk lokasjonsdataene i ArcGIS Online, for eksempel administrative grenser eller World Geocoding-tjenesten, til å plassere tabelldata på kartet.

Finn mønstre

Oppsummer dataene dine i forhåndsdefinerte geografier, som postnummer, for å beregne gjennomsnitt og oppdage mønstre.

Supplere dataene dine

Få kunnskap om mennesker, boliger og virksomheter rundt lokasjonene du kartlegger, ved å berike dataene med demografiske fakta og livsstilsinformasjon.

Benytt en administrert infrastruktur

ArcGIS Online er skalerbart, effektivt og overvåket. Selv når det brukes store datasett og appene dine går viralt, fungerer de likevel effektivt.

Innhent nøyaktig de dataene du trenger


Med ArcGIS Online kan du effektivt samle inn, behandle og bruke data. Definer innsamlingsparametere, som plukklister, for å sikre presis datainnsamling med ArcGIS-feltappene.

Du kan samle inn, behandle, vurdere kvaliteten og selektivt distribuere data ved hjelp av det samme kildelaget. Dette effektiviserer prosessen og eliminerer uklarheter.

Nye feltopplysninger til kartlegging og analyse kan beregnes fra dataene dine ved hjelp av SQL- eller Arcade-skript.

Utforske ArcGIS-feltapper

Hold dataene oppdatert


Gode beslutninger krever oppdaterte data. ArcGIS Online gjør det enkelt å oppdatere og legge til data. Uten å forstyrre kartene og appene som bruker dataene, kan du:

· Legge til nye geoobjekter

· Oppdatere feltverdier

· Skrive over datasett

· Se oppdateringer med det samme

Du kan spare tid ved å automatisere gjentakende oppdateringer mellom systemer ved hjelp av SQL eller ArcGIS API for Python.

Automatiser oppdateringer ved hjelp av Python

Presis tilgangskontroll til dataene dine


Kontroller hvem som jobber med dataene dine – helt ned på felt- og postnivå – ved å opprette unike visninger av det samme datasettet. Visninger gir hver målgruppe riktig tilgang til dataene og eliminerer behovet for å administrere flere datasett. I forbindelse med redningsaksjoner skriver redningsmannskapet inn opplysninger som adresse og navn i databasen. Alle data er synlige for redningssentralen. Visningen som deles med publikum, inneholder imidlertid kun søkeområde og ingen sensitive opplysninger.

Bruk ArcGIS Online-data i andre systemer


Utvid og del arbeidet ditt ved å bruke dataene du oppretter i ArcGIS Online, i andre systemer. Bruk dataene dine direkte med OGC-formater (Open Geospatial Consortium) som WFS og WMTS, eller community-standardformater som GeoJSON. Eksporter dataene til vanlige formater som Excel og KML. Du kan også dele dataene dine som åpne datasett som andre kan bruke.

Slik deler du åpne data

Vil du kjøpe ArcGIS Online?

Kjøp

Har du spørsmål?

Chat nå

Start en samtale på nettet.

Start chat

Send melding

Få svar på e-post.

Start min melding

Ring oss

Snakk sammen på telefon.

1-800-447-9778 (United States)