Skip to Content

Arbeidsflyter for forretningskontinuitet og gjenopptakelse av virksomhet

Arbeidsstyrkens kapasitet

Å skaffe seg og opprettholde en forståelse av de ansattes kapasitet og trivsel er et avgjørende element i bedriftens robusthet. Ved å ta i bruk mobilundersøkelser for daglige kontroller og dashbord for å følge med på svarene kan organisasjoner innføre nye rutiner for å omstrukturere og prioritere arbeidsstyrkens oppdrag slik at de passer inn i forretningsdriften.

Fasilitetsstatus

Når de vet hvilke fasiliteter som er åpne, stengt eller påvirket av viruset, kan bedrifter redusere avbruddene til et minimum og opprettholde en livskraftig drift. Organisasjoner kan benytte seg av apper og dashbord for å følge med på fasilitetenes status og kapasitet. Det setter dem i stand til å unngå unødig risiko, optimalisere de tilgjengelige ressursene og overholde myndighetenes restriksjoner i forbindelse med COVID-19.

Gjenopptakelse av virksomhet

Organisasjoner som nå opplever tidligere ukjente endringer i forbrukeratferd, må tilpasse seg markedssituasjonen proaktivt for å kunne identifisere nye muligheter for å gjenoppta virksomheten. Ved å bruke geografisk innsikt i analysen av forbrukeratferden kan organisasjoner forutse hyperlokale muligheter til å prioritere gjenopprettingen av virksomheten.

Leverandørnettverkets robusthet

Uforutsigbare forbrukerkrav og myndigheters restriksjoner har hatt stor innvirkning på forsyningskjeder, med stadig flere flaskehalser i forsyningskanalene. Ved å benytte seg av kraftfulle analyseverktøy for nettverksvisualisering og risikostyring kan bedrifter redusere den umiddelbare belastningen på forsyningskjedene og proaktivt forutsi fremtidige trender i etterspørselen.

Kommunikasjonshub

Etter hvert som COVID-19-krisen utvikler seg, kan organisasjoner opprettholde sin bevissthet om situasjonen og holde arbeidsstyrken, fellesskapene og kundene oppdatert i sanntid. Organisasjoner kan bidra med nyttig innsikt overfor beslutningstakere, basert på bruk av interaktive webkart, dashbordapper, historiekart og skreddersydde nettsteder for kuratert informasjon.

Eksempler på organisasjoner som styrker forretningskontinuiteten

WhereNext Magazine

Reliable Data Helps Businesses Respond to COVID-19


Bedrifter viser at forretningskontinuitet under COVID-19-pandemien er en funksjon av pålitelige data og sterk lokasjonsinformasjon.

Les artikkelen

Contact Esri to get started


Fyll ut dette skjemaet, så tar vi kontakt og gir deg råd om hvordan din bedrift kan respondere på COVID-19.