Skip to Content

Bidra til bedre beslutningstaking rundt COVID-19


Etter hvert som situasjonen rundt sykdommen forårsaket av koronavirus 2019-nCoV (COVID-19), fortsatt er i utvikling, støtter Esri sine brukere og storsamfunnet med lokasjonsinformasjon, geografisk informasjonssystem (GIS) og GIS-programvare, tjenester og materialer som folk kan bruke som en hjelp til å følge med på, administrere og formidle virkningene av utbruddet. Bruk og del disse ressursene for å hjelpe lokalsamfunnet eller organisasjonen din til å reagere hensiktsmessig.

Be om GIS-hjelp


Esris kriseberedskap kan gi GIS-hjelp hvis din egen kapasitet er overskredet. Få tilgang til gratis ressurser med et gaveabonnement på programvare.

Fem trinn til COVID-19-respons


Mens lokalsamfunn og virksomheter verden over forsøker å takle COVID-19-pandemien, kan du iverksette disse fem proaktive trinnene for å opprette et øyeblikksbilde av risikoområdene og responskapasiteten i din organisasjon.
Vis mer

Få tilgang til GIS-ressurser: COVID-19 GIS Hub


Data, applikasjoner og maler som er klare til bruk

Gå til COVID-19 GIS Hub

Globale ressurser


Vis mer

Få innsikt


Vis pålitelig, oppdatert innhold knyttet til COVID-19, fra klarerte kilder.

Esris blogg

tirsdag 17. mars 2020

Da Verdens helseorganisasjon erklærte virusutbruddet for en pandemi, sa de også at det kan kontrolleres. Lokasjonsinformasjon spiller en nøkkelrolle i COVID-19-responsen.

Esris blogg

tirsdag 18. februar 2020

Verdens helsemyndigheter har utvidet sin bruk av kart for å formidle og forstå spredningen av sykdommer som utbruddet av det nye koronaviruset.

ArcGIS-blogg

torsdag 12. mars 2020

COVID-19 ser ut til å ramme eldre mennesker hardere enn yngre. Å identifisere områder i USA med en spesielt høy befolkningsandel på 60 år eller eldre og sammenholde det med allerede foreliggende tall for sosial sårbarhet kan bidra til å identifisere lokalsamfunn som kan komme til å oppleve en større etterspørsel etter helsehjelp etter hvert som viruset spres.

ArcGIS-blogg

mandag 9. mars 2020

Organisasjonen din har sannsynligvis de fleste verktøyene og dataene som kreves for å respondere hensiktsmessig på COVID-19. Les om hvordan de kan sammenfattes.

Esri-dokument

Mars 2020

I et detaljert dokument beskriver dr. Este Geraghty, helsesjef hos Esri, hvordan og hvorfor lokasjonsinformasjon kan brukes i forbindelse med folkehelseprosesser vedrørende COVID-19-responsen, hvordan GIS kan understøtte umiddelbare og langvarige tiltak og hvilke ressurser som er tilgjengelige som hjelpemiddel i responsen.

Fast Company

torsdag 19. mars 2020

Utforsk en samling interaktive kart som viser områder med høye konsentrasjoner av eldre, høy befolkningstetthet og mange personer uten helseforsikring.

ABC7 Los Angeles

tirsdag 17. mars 2020

Kampen for å bremse COVID-19-utbruddet handler ikke bare om at allmennheten må ta sine forholdsregler, men også om å spore spredningen av sykdommen. Det Redlands-baserte selskapet Esri deltar i kampen med kartlegging av geografiske data. Informasjonen hjelper helsevesenet og myndigheter med å fatte beslutninger om hvorvidt de skal forby arrangementer og be folk om å holde avstand til hverandre for å bremse pandemien.

Vis mer