Skip to Content

Slik hjelper ArcGIS med responsen

Inventar og kart nøkkelressurser

Hent den gjeldende oversikten over personlig verneutstyr og fasiliteters kapasitet og status. Kartlegg lokasjonen for disse ressursene og hvor klare de er til å levere kritiske tjenester.

Lag en modell av smittespredningen

Bruk alminnelige folkehelseverktøy som CHIME (COVID-19 Hospital Impact Model for Epidemics) og CDCs COVID-19Surge til å forstå og visualisere utbrudd og de potensielle konsekvensene for lokalsamfunnet eller organisasjonen din.

artikkel

Elections and COVID-19: Ensuring voting safety


GIS-applikasjoner støtter og hjelper myndigheter med modernisering av valgprosesser for å opprettholde sosial avstand under COVID-19-pandemien.

Les artikkelen

Be om å bli kontaktet


Kontakt oss for å komme i gang med å bruke GIS til myndigheters respons og for å få kartverktøy til bekjempelse av COVID-19.