Funkcje aplikacji ArcGIS Collector są teraz dostępne w aplikacji ArcGIS Field Maps.

Dowiedz się więcej o aplikacji Field Maps

ArcGIS Collector, aplikacja mobilna służąca do zbierania danych, ułatwia zbieranie dokładnych danych i przesyłanie ich do biura. Pracownicy w terenie używają map internetowych na urządzeniach mobilnych w celu zbierania i edytowania danych. Aplikacja ArcGIS Collector działa nawet bez połączenia z Internetem i integruje się bezproblemowo z systemem ArcGIS.

Zbieranie i raportowanie danych

Wydajne zbieranie danych


Intuicyjny interfejs aplikacji Collector pozwala pracownikom terenowym o zróżnicowanym doświadczeniu na zbieranie i przesyłanie dokładnych danych terenowych przy użyciu formularzy współdziałających z mapą. Dane te są bezproblemowo integrowane z systemem ArcGIS. Dla każdego zasobu lub obserwacji można udokumentować nieograniczoną liczbę szczegółów przy użyciu zdjęć, filmów lub nagrań dźwiękowych.

Jedno wiarygodne źródło informacji


Dane zebrane przy użyciu aplikacji Collector są przekazywane bezpośrednio do systemu ArcGIS, dzięki czemu wszyscy użytkownicy, zarówno w terenie, jak i w biurze, korzystają z tych samych dokładnych danych.  Utworzona infrastruktura może zostać dokładnie udokumentowana, aby odzwierciedlić rzeczywistą sytuację względem tego, co zostało zaplanowane.

Nigdy więcej papierowych formularzy


Uwolnij swoich pracowników od ręcznych procesów zbierania danych w terenie na papierowych formularzach, które należy dostarczyć do biura, a następnie przekształcić w celu wprowadzenia do innych systemów. Aplikacja Collector upraszcza te procedury wykonywania zadań dzięki użyciu inteligentnych urządzeń do zbierania danych w terenie i bezproblemowego dostarczania ich do biura.

Praca w dowolnym miejscu i czasie


Dodawaj nowe zasoby i aktualizuj istniejące dane GIS w dowolnym środowisku, miejskim lub wiejskim, na wiarygodnych mapach.  W połączonych środowiskach dane będą przesyłane bezpośrednio do systemu ArcGIS. W przypadku środowiska bez połączenia z siecią dane będą pozostawać na urządzeniach użytkowników i zostaną zsynchronizowane, gdy tylko połączenie stanie się dostępne. 

Lepsza dokładność danych


Aplikacja Collector używa usługi lokalizacyjnej urządzenia w celu zidentyfikowania pozycji użytkownika.  Wiarygodne mapy sprawiają, że zebrane w terenie dane o lokalizacjach, ich aktualizacje oraz uzupełnienia są dokładne.  W razie potrzeby można uzyskać dokładność do centymetrów, używając profesjonalnego odbiornika GPS lub odbiornika o wysokiej dokładności. Aplikacja Collector obsługuje obie te opcje.

Jak działa aplikacja Collector

Utwórz

W systemie ArcGIS utwórz mapę przeznaczoną dla projektu zbierania danych. Zaprojektuj formularz, który będzie używany przez pracowników terenowych.

Dodaj

Na urządzeniu mobilnym zbieraj wydajnie zasoby i obserwacje oraz wykonuj inspekcje. Zbieraj dokładne lokalizacje i wypełniaj formularze współdziałające z mapami.

Zapewnianie możliwości

Zbierane w terenie dane stanowią wiarygodne źródło informacji, które może być używane w całej instytucji. Zapewnij partnerom biznesowym możliwość monitorowania projektów i wykonywania analiz.

0:00

Analiza przypadku

Obsługa społeczności


Powiat Pinellas na Florydzie zaoszczędził 5,2 mln USD środków publicznych, reagował na sytuacje kryzysowe i przygotował społeczność na przyszłość.

Razem lepiej


Używaj innych specjalistycznych aplikacji ArcGIS w połączeniu z aplikacją ArcGIS Collector, aby zwiększyć efektywność i obniżyć koszty prac terenowych.

Wyświetl rozwiązania wspierające mobilność w terenie
ArcGIS Workforce

ArcGIS Workforce

Koordynuj prace terenowe. Wybierz zadanie z listy zadań aplikacji Workforce. Użyj aplikacji Collector do wykonania wymaganej pracy. Po zakończeniu wróć płynnie do aplikacji Workforce.

Eksploruj aplikację ArcGIS Workforce
ArcGIS Navigator

ArcGIS Navigator

Kliknięcie dowolnego punktu na mapie spowoduje otwarcie aplikacji Navigator, która skieruje Cię do wybranego miejsca docelowego. Następnie wrócisz do aplikacji Collector, aby zebrać dane.

Odkryj aplikację ArcGIS Navigator
ArcGIS Dashboards

ArcGIS Dashboards

W czasie rzeczywistym wizualizuj na panelach dane zebrane w aplikacji Collector, aby wspierać proces podejmowania decyzji.

Odkrywanie aplikacji ArcGIS Dashboards
Aplikacje biznesowe

Aplikacje biznesowe

Używając schematu adresów URL, możesz zintegrować aplikację ArcGIS Collector z aplikacjami nienależącymi do systemu ArcGIS, których już używasz lub które chcesz zastosować podczas prac terenowych.

Aplikacja Collector jest w pełni zintegrowana z systemem ArcGIS


Aplikacja ta, używana wraz z innymi aplikacjami ArcGIS, pomaga zmaksymalizować efektywność pracowników terenowych, oferując możliwość działania w chmurze lub w ramach własnej infrastruktury IT.

Dowiedz się więcej o systemie ArcGIS

Skontaktuj się z nami, aby rozpocząć pracę

Poza Stanami Zjednoczonymi

Skontaktuj się z zespołem aplikacji Collector