Skip to Content
ArcGIS Dashboards

ArcGIS Dashboards

Twoje informacje w skrócie, utworzone dla tych, którzy ich potrzebują

Aplikacja ArcGIS Dashboards umożliwia użytkownikom przekazywanie informacji poprzez prezentowanie analiz opartych na lokalizacji przy użyciu intuicyjnych i interaktywnych wizualizacji danych wyświetlanych na jednym ekranie. Każda instytucja korzystająca z platformy ArcGIS może wykorzystać aplikację ArcGIS Dashboards do podejmowania decyzji, wizualizacji trendów, monitorowania stanu w czasie rzeczywistym i informowania swoich społeczności. Dostosuj panele do swoich odbiorców, dając im możliwość dzielenia danych w celu uzyskania potrzebnych odpowiedzi. Panele to podstawowe produkty informacyjne, takie jak mapy i aplikacje, które stanowią kluczowy element infrastruktury geoprzestrzennej.

Podejmuj szybkie decyzje dzięki aplikacji ArcGIS Dashboards

Monitoruj osoby, usługi, zasoby i wydarzenia – w czasie rzeczywistym i na jednym ekranie.

A business professional working at a computer displaying a mapping dashboard, overlaid with orange and black charts and graphs

Dlaczego aplikacja ArcGIS Dashboards?

Czytelne

Panele to ekrany wizualne przedstawiające dane w formacie, który można łatwo odczytać. Wszystkie istotne informacje są wyświetlane na jednym ekranie, co ułatwia ich zrozumienie i szybki dostęp do tych informacji.

Gotowe do użycia

Już dzisiaj rozpocznij tworzenie bezkodowych paneli za pomocą aplikacji, która udostępnia zestaw niezawodnych narzędzi do wizualizacji danych, w tym mapy, listy, diagramy i kontrolki. Wszystkie narzędzia są dostępna e usłudze ArcGIS Online i oprogramowaniu ArcGIS Enterprise.

Interaktywnie

Ułatwiaj swoim odbiorcom udzielanie odpowiedzi na pytania i rozwiązywanie problemów, oferując im narzędzie, z którym mogą pracować. Elementy panelu są połączone, co zapewnia dynamiczne wyniki podczas eksplorowania danych przez użytkowników.

Elastyczne

Utwórz panel dopasowany do potrzeb, który wykorzystuje posiadane dane. Pobieraj zasoby zewnętrzne i integruj je z innymi aplikacjami internetowymi — wszystko jest w Twoich rękach.

Konfigurowalne

Dostosuj panele do konkretnych grup odbiorców, zdarzeń i sytuacji. Dzięki wielu opcjom struktury i projektowania można zmienić panele z dobrych na wspaniałe.

Panele są dla każdego

Aplikacja ArcGIS Dashboards umożliwia tworzenie wielu rodzajów paneli. Każdy może z nich korzystać na wszystkich poziomach instytucji i poza nią. Zapoznaj się z wieloma poniższymi rodzajami.

Previous
Next

ANALIZA PRZYPADKU

Digitalizacja planowania tras samochodów ciężarowych

Departament transportu stanu Kolorado używa aplikacji ArcGIS Dashboards do usprawniania operacji planowania komercyjnych tras samochodów ciężarowych przy użyciu cyfrowych map i paneli.

Przeczytaj analizę przypadku

W pełni zintegrowane z systemem ArcGIS

Aplikacja ArcGIS Dashboards wykorzystuje wszystkie dane systemu ArcGIS, a ponadto umożliwia wykorzystywanie danych z innych źródeł, w tym źródeł działających w czasie rzeczywistym, aby zapewnić dodatkowy kontekst i zakres. Usługa ArcGIS Online daje pełną kontrolę nad udostępnianiem paneli, dzięki czemu możesz zdecydować, kto je widzi — zespół, instytucja, czy nawet wszyscy.

Dowiedz się więcej o systemie ArcGIS

Kup subskrypcję usługi ArcGIS Online

Kup