Aplikacja ArcGIS Dashboards umożliwia użytkownikom przekazywanie informacji poprzez prezentowanie analiz opartych na lokalizacji przy użyciu intuicyjnych i interaktywnych wizualizacji danych wyświetlanych na jednym ekranie. Każda instytucja korzystająca z platformy ArcGIS może wykorzystać aplikację ArcGIS Dashboards do podejmowania decyzji, wizualizacji trendów, monitorowania stanu w czasie rzeczywistym i informowania swoich społeczności. Dostosuj panele do swoich odbiorców, dając im możliwość dzielenia danych w celu uzyskania potrzebnych odpowiedzi. Panele to podstawowe produkty informacyjne, takie jak mapy i aplikacje, które stanowią kluczowy element infrastruktury geoprzestrzennej.

Dlaczego aplikacja ArcGIS Dashboards?

Karta 1 aplikacji Operations Dashboard

Czytelne

Panele to ekrany wizualne przedstawiające dane w formacie, który można łatwo odczytać. Wszystkie istotne informacje są wyświetlane na jednym ekranie, co ułatwia ich zrozumienie i szybki dostęp do tych informacji.

Karta 2 aplikacji Operations Dashboard

Gotowe do użycia

Już dzisiaj rozpocznij tworzenie paneli za pomocą aplikacji, która udostępnia zestaw niezawodnych narzędzi do wizualizacji danych, w tym gotowe do użycia mapy, listy, diagramy i kontrolki.

Karta 3 aplikacji Operations Dashboard

Interaktywne

Ułatwiaj swoim odbiorcom udzielanie odpowiedzi na pytania i rozwiązywanie problemów, oferując im narzędzie, z którym mogą pracować. Elementy panelu są połączone, co zapewnia dynamiczne wyniki podczas eksplorowania danych przez użytkowników.

Karta 4 aplikacji Operations Dashboard

Elastyczne

Utwórz panel dopasowany do potrzeb, który wykorzystuje posiadane dane. Pobieraj zasoby zewnętrzne i integruj je z innymi aplikacjami internetowymi — wszystko jest w Twoich rękach.

Karta 5 aplikacji Operations Dashboard

Konfigurowalne

Dostosuj panele do konkretnych grup odbiorców, zdarzeń i sytuacji. Dzięki wielu opcjom struktury i projektu konfiguracja jest prosta i bezproblemowa.

Panele są dla każdego


Aplikacja ArcGIS Dashboards umożliwia tworzenie wielu rodzajów paneli. Każdy może z nich korzystać na wszystkich poziomach instytucji i poza nią. Zapoznaj się z wieloma poniższymi rodzajami.

ANALIZA PRZYPADKU

Poprawa bezpieczeństwa kolei chorwackich


Dowiedz się, jak firma SymGeo (partner Esri) współpracowała z World Bank Group w celu utworzenia unikatowego panelu, który usprawni system zarządzania danymi kolei chorwackich.

Przeczytaj analizę przypadku

W pełni zintegrowane z systemem ArcGIS


Aplikacja ArcGIS Dashboards wykorzystuje wszystkie dane systemu ArcGIS, a ponadto umożliwia wykorzystywanie danych z innych źródeł, w tym źródeł działających w czasie rzeczywistym, aby zapewnić dodatkowy kontekst i zakres. Usługa ArcGIS Online daje pełną kontrolę nad udostępnianiem paneli, dzięki czemu możesz zdecydować, kto je widzi — zespół, instytucja, czy nawet wszyscy.

Dowiedz się więcej o systemie ArcGIS

Kup subskrypcję usługi ArcGIS Online

Kup