Skip to Content
ArcGIS Field Maps

ArcGIS Field Maps

Aplikacja typu „wszystko w jednym” do pracy mobilnej

Kolaż tabletów i telefonów komórkowych podczas zbierania informacji o zasobach w terenie dla aplikacji ArcGIS Field Maps

ArcGIS Field Maps jest aplikacją typu „wszystko w jednym”, w której wykorzystywane są mapy oparte na danych i formularze mobilne, aby pomóc pracownikom w zbieraniu i edytowaniu danych, znajdowaniu zasobów i informacji oraz raportowaniu lokalizacji w czasie rzeczywistym. ArcGIS Field Maps to popularna aplikacja do pracy w terenie, która usprawnia newralgiczne procedury wykonywania zadań realizowane codziennie przez personel terenowy. Ponieważ jest zbudowana na platformie ArcGIS, każdy — czy to pracownik w biurze, czy też w terenie — będzie korzystał z tych samych danych.

Z aplikacją ArcGIS Field Maps można zrobić więcej

Uprość procedury wykonywania zadań w terenie

Zastąp procesy realizowane z użyciem papieru i różne narzędzia jedną aplikacją, aby zwiększyć wydajność pracy mobilnej. Aplikację tę można skonfigurować pod kątem konkretnych procedur wykonywania zadań realizowanych przez pracowników mobilnych. Pracownicy mobilni mają wstępnie skonfigurowane mapy terenowe i formularze, których potrzebują na swoich urządzeniach mobilnych, aby wydajnie i dokładnie wykonać swoją pracę.

Osoba trzymająca telefon komórkowy wprowadza lokalizację hydrantu przeciwpożarowego, z którego wylewa się woda.

Zwiększ możliwości personelu mobilnego

Aplikacja ArcGIS Field Maps zapewnia pracownikom mobilnym bezpieczny i nieprzerwany dostęp do map ArcGIS instytucji za pomocą urządzeń przenośnych. Dzięki temu dysponują oni najnowszymi informacjami. Pracownicy mogą łatwo lokalizować zasoby i dane, a nawet dodawać znaczniki i notatki, aby dokumentować i udostępniać wyniki innym osobom. Mapy są dynamiczne nawet w środowiskach bez połączenia z siecią.

Pracownik terenowy na placu budowy, trzymający telefon komórkowy, kask i podkładkę do pisania z klipsem. Zrzut na telefonie z obszarem oznaczonym zieloną linią.

Uzyskuj dostęp do aktualnych danych przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu

Uzyskaj większą dokładność podczas raportowania danych z terenu, korzystając z aplikacji do mobilnego zbierania i edytowania danych, która pozwala uniknąć błędów wprowadzanych podczas przepisywania, transferowania, a także innych procesów ręcznych i papierowych. Nowe i edytowane dane są automatycznie przekazywane do systemu ArcGIS i dostępne w całej instytucji.

Osoba w białym kasku i żółtej kamizelce ochronnej patrząca na telefon komórkowy trzymany w dłoni, obok dużej Ilustracji przedstawiającej ekran telefonu wyświetlający dane konta fikcyjnej osoby

Transparentność działań terenowych

Uzyskuj informacje o lokalizacji personelu mobilnego w czasie rzeczywistym, aby wiedzieć, gdzie są wszyscy i szybko dostosować się do zmieniających się okoliczności. Analizę udostępniania lokalizacji można wykorzystać do sprawdzania, kiedy, gdzie i kto wykonał pracę. Zidentyfikuj wzorce przemieszczania się personelu, które ujawnią, gdzie następuje spadek lub wzrost wydajności.

Dwóch pracowników terenowych patrzących na telefon komórkowy i zrzut ekranu przedstawiający numer inspekcji hydrantu i jego lokalizację

Szybkie i łatwe wdrażanie

Aplikację ArcGIS Field Maps można szybko wdrożyć na potrzeby dowolnych pracowników mobilnych i można ją pobrać z większości sklepów z aplikacjami. Jedno pobranie aplikacji terenowej typu „wszystko w jednym” zapewnia wiele możliwości i oznacza większą wydajność pracowników mobilnych i personelu z działu IT. Pracownicy mobilni mogą się szybko z nią zapoznać i przy minimalnym przeszkoleniu być od razu produktywni.

Widok pojazdów budowlanych z góry i zrzut ekranu przedstawiający ich lokalizację na mapie

Działanie aplikacji ArcGIS Field Maps

Analiza przypadku

Cyfrowa procedura wykonywania zadań usprawnia coroczne inspekcje

Straż pożarna w Charlottesville w Wirginii uprościła cyfrowy proces kontroli hydrantów przeciwpożarowych dzięki aplikacji ArcGIS Field Maps.

Eksploruj analizę przypadku

Razem lepiej

Aplikacji ArcGIS Field Maps można używać w połączeniu z innymi specjalistycznymi aplikacjami ArcGIS, aby sprostać specyficznym potrzebom związanym z procedurami wykonywania zadań i usprawnić działania w terenie.

Poznaj rozwiązania wspierające mobilność w terenie
ArcGIS Navigator

ArcGIS Navigator

Kliknięcie dowolnego punktu na mapie spowoduje otwarcie aplikacji ArcGIS Navigator, która skieruje Cię do wybranego miejsca docelowego. Następnie wrócisz do aplikacji ArcGIS Field Maps, aby zebrać dane.

Eksploruj aplikację ArcGIS Navigator
ArcGIS Workforce

ArcGIS Workforce

Koordynuj prace terenowe. Wybierz zadanie z listy zadań aplikacji Workforce. Użyj aplikacji ArcGIS Field Maps do wykonania wymaganej pracy. Po zakończeniu w łatwy sposób wróć do aplikacji ArcGIS Workforce.

Eksploruj aplikację ArcGIS Workforce
ArcGIS Dashboards

ArcGIS Dashboards

W czasie rzeczywistym wizualizuj na panelach dane zebrane w aplikacji ArcGIS Field Maps, aby wspierać proces podejmowania decyzji.

Eksploruj aplikację ArcGIS Dashboards
ArcGIS Survey123

ArcGIS Survey123

Połącz aplikację ArcGIS Field Maps z tą niezawodną aplikacją opartą na formularzach, aby realizować bardziej złożone procedury wykonywania zadań związane ze zbieraniem danych terenowych.

Poznaj aplikację ArcGIS Survey123

Aplikacja ArcGIS Field Maps jest w pełni zintegrowana

Aplikacja ta, używana wraz z innymi aplikacjami ArcGIS, pomaga zmaksymalizować efektywność pracowników mobilnych korzystających z dowolnej zaufanej platformy, oferując możliwość działania w chmurze lub w ramach własnej infrastruktury IT.

Poznaj oprogramowanie ArcGIS

Opcje zakupu aplikacji ArcGIS Field Maps

Wybierz, czego potrzebujesz, aby rozpocząć

Przejdź do cennika aplikacji ArcGIS Field Maps

Porozmawiaj z osobą z naszego zespołu sprzedaży

1-800-447-9778

Od 7:00 do 17:00 amerykańskiego czasu pacyficznego, od poniedziałku do piątku

Dla osób spoza USA