Skip to Content

Charakterystyka


Inicjatywy

Zmień sposób aktywizacji i kooperacji w ramach społeczności. Zidentyfikuj najważniejsze zagadnienia, takie jak ograniczenie bezdomności, zwiększenie możliwości transportowych lub przyspieszenie rewitalizacji centrum miast. Następnie wykorzystaj Centrum ArcGIS Hub do zarządzania zasobami i udostępniania odpowiednich danych współpracownikom oraz mocodawcom.

Previous
Next

Open Data

Udostępnienie danych to pierwszy i podstawowy etap tworzenia Centrum łączącego ludzi, którzy troszczą się o los swojej społeczności. Wiarygodne dane Open Data powinny być dostępne w każdej chwili i w takim samym zakresie dla wszystkich, zarówno dla decydentów, jak i dla pracowników oraz innych zainteresowanych.

Previous
Next

Aplikacje Centrum

Centrum ArcGIS Hub obejmuje specjalne, gotowe do skonfigurowania aplikacje i narzędzia, które ułatwiają aktywizację społeczności.

Previous
Next

Zdarzenia

Centrum ArcGIS Hub umożliwia tworzenie wydarzeń, takich jak spotkania z władzami miasta, hackatony czy spotkania online. Pozwala zorganizować wokół inicjatyw społeczności odpowiednie zasoby, zainteresowane osoby oraz wezwania do działania.

Previous
Next

Współpraca ze społecznością

Zachęcaj członków społeczności do aktywności i zaangażowania. Centrum ArcGIS Hub to dwukierunkowa platforma ułatwiająca instytucjom współdziałanie ze społecznością w ramach projektów i inicjatyw.

Previous
Next

Zarządzanie zespołem inicjatywy

Organizowanie zespołów i zarządzanie osobami, które mogą analizować dane i wnosić swój wkład w inicjatywę.

Previous
Next

Panele aktywności społeczności

Intuicyjne panele udostępniające wyniki analiz przeprowadzanych w czasie rzeczywistym umożliwiają badanie zaangażowania społeczności i ciągłe korygowanie podejmowanych w tym celu działań.

Previous
Next

Bądź liderem innowacji

Skontaktuj się z nami, aby poznać możliwości wykorzystania Centrum ArcGIS Hub do aktywizowania społeczności, lub wykonaj tę krótką internetową ocenę gotowości do użycia Centrum, aby przekonać się, na jakim etapie podróży do inteligentnego miasta jest Twoja miejscowość.

Czy Twoja miejscowość jest gotowa na Centrum ArcGIS Hub?

Wykonaj ocenę gotowości do użycia Centrum

Wprowadzenie do Centrum ArcGIS Hub

Skontaktuj się z nami

Znajdujesz się poza Stanami Zjednoczonymi? Skontaktuj się ze swoim lokalnym

biurem firmy Esri