Skip to Content

Centrum ArcGIS Hub to prosta w konfiguracji platforma aktywizacji społeczności, która pozwala organizować ludzi, dane i narzędzia w ramach inicjatyw opartych na informacjach.Instytucje dowolnego rodzaju i dowolnej wielkości, w tym agencje rządowe, grupy non-profit i środowiska akademickie, mogą zmaksymalizować zaangażowanie, komunikację, współpracę i wymianę danych przy użyciu Centrum ArcGIS Hub, którego działanie opiera się na inicjatywach. Dzięki Centrum ArcGIS Hub instytucje mogą wykorzystać istniejące dane i technologię, by we współpracy z partnerami wewnętrznymi i zewnętrznymi śledzić postęp inicjatyw, poprawiać ich skuteczność i kształtować dynamiczne społeczności.

Centrum ArcGIS Hub jest dostępne na dwóch poziomach licencji: Basic i Premium. Licencja Centrum ArcGIS Hub Basic jest dostępna w usłudze ArcGIS Online i oferuje funkcje udostępniania danych oraz tworzenia witryn. Licencja Centrum ArcGIS Hub Premium udostępnia dodatkowe funkcje pracy z zespołami użytkowników (w tym członkami społeczności).

  

Jakie możliwości daje Centrum ArcGIS Hub

Udostępnianie danych Open Data

Dane są podstawą podejmowania decyzji. Dostęp do wiarygodnych danych ma podstawowe znaczenie niezależnie od tego, czy wybiera się miejsce zamieszkania, chce się wziąć udział w miejskim projekcie, czy planuje się utworzenie nowej firmy. Dzięki Centrum ArcGIS Hub instytucje mogą udostępniać wiarygodne dane, ułatwiając społeczności podejmowanie lepszych decyzji.

Tworzenie nieograniczonej liczby witryn

Istnieje możliwość tworzenia dowolnej liczby witryn i stron internetowych bez znajomości zasad programowania. Wystarczy przeciągać i upuszczać komponenty. Można dodawać logotypy instytucji i style zgodne z istniejącymi witrynami internetowymi, a także udostępniać w utworzonych witrynach dane, mapy oraz aplikacje. Dzięki witrynom łatwiej jest aktywizować społeczności.

Organizowanie ludzi i zasobów w ramach inicjatyw

Udostępnienie danych Open Data to pierwszy krok na drodze do skutecznego zaangażowania społeczności. Nadanie danym sensu i umieszczenie go w kontekście priorytetów instytucji ułatwia koncentrację wysiłków wokół inicjatywy. Inicjatywą w Centrum może być dowolny aktualny problem, misja lub projekt.

Włączanie kooperacji

Centrum ArcGIS Hub ułatwia tworzenie zespołów obejmujących pracowników i/lub członków społeczności zewnętrznych. Umożliwia zapraszanie zaufanych członków społeczności do współpracy z instytucją, co zwiększa potencjalne zdolności personelu do rozwiązywania problemów.

Inspirowanie do działania

Inicjatywy pomagają zwiększyć zaangażowanie, ponieważ dają członkom społeczności cel, do którego można dążyć, oraz narzędzia, które ułatwiają jego osiągnięcie. Prezentowanie informacji w postaci diagramów, map i narracji ułatwia wszystkim zrozumienie wspólnego celu i wypracowanie sposobu działania.

Korzyści płynące z pełnego systemu

W odróżnieniu od innych rozwiązań, które wymagają użycia wielu różnych narzędzi, Centrum ArcGIS Hub obejmuje wszystko, co jest potrzebne: zintegrowane zarządzanie wydarzeniami, ankiety itp. Efekty działań wykonanych w Centrum trafiają bezpośrednio z powrotem do systemów operacyjnych instytucji.

ANALIZA PRZYPADKU

Usprawnianie procesu podejmowania decyzji i świadczenia usług

Miasto Brampton w Kanadzie wykorzystało Centrum ArcGIS Hub do utworzenia miejsca, gdzie każdy może odkrywać, analizować i pobierać dane związane z tym miastem. Sprawdź, dlaczego i jak to zrobili.

Witryny Centrum, które warto odwiedzić

Miasta, organizacje non-profit i różnego rodzaju instytucje wykorzystują Centrum ArcGIS Hub do publikowania i udostępniania danych Open Data z myślą o aktywizacji społeczności w ramach inicjatyw opartych na danych. Jeśli szukasz pomysłów i inspiracji, obejrzyj te witryny będące przykładami skutecznego wykorzystania Centrum.

Previous
Next
Poznaj jeszcze więcej witryn Centrum

Możliwości Centrum ArcGIS Hub

Centrum ArcGIS Hub to pomost między instytucją a społecznością, na rzecz której ona działa. Efekty podstawowych zadań wykonanych z użyciem systemu GIS przez wewnętrzne działy mogą wspomóc współpracę całej społeczności nad żywotnymi projektami.

Mapy i aplikacje

Pomóż użytkownikom wizualizować dostępne dane na temat prowadzonej polityki, oczekiwanych wyników działań i realizowanych inicjatyw.

 • Informative charts

 • Interactive Maps

 • Narrative Story Maps

 • Dashboards

 • Data-Driven Microsites

Platforma współpracy

Wykorzystaj Centrum ArcGIS Hub jako platformę aktywizacji, która ułatwia nawiązanie kontaktu z zaufanymi członkami społeczności.

 • Local Businesses

 • Universities

 • NGOs

 • Startups

 • Citizen Scientists

Rejestrowanie danych i propozycji

Pozwól użytkownikom Centrum ArcGIS Hub na przekazywanie istotnych danych w użytecznym cyfrowym formacie.

 • Initiative-Related Surveys

 • Development Proposals

 • Community Events and Meetups

Narzędzia innowacji

Uprość wyszukiwanie i wykorzystanie danych dotyczących społeczności.

 • Civic Developers

 • Volunteers

 • Students

 • Open Source Community

Bądź liderem innowacji


Porozmawiaj z pracownikiem firmy Esri o tym, jak za pomocą Centrum ArcGIS Hub kształtować bardziej świadomą i zaangażowaną społeczność.