Prosty cennik dla wszystkich.

Subskrypcja roczna. Ceny uwzględniające potrzeby społeczności.

Podstawowa (Basic)
Uwzględniona w subskrypcji usługi ArcGIS Online
Premium
Dodatkowa opłata roczna

Prosty cennik dla wszystkich.

Subskrypcja roczna. Ceny uwzględniające potrzeby społeczności.

Open data (galerie danych, widoki, filtrowanie, pobieranie i interfejsy API)

Witryny i strony ułatwiające poznawanie zasobów i angażowanie społeczności

Anonimowy dostęp członków społeczności (witryny i dane dostępne bez konieczności logowania)

Wizualizacja na podstawie danych (diagramy, statystyki podsumowujące)

Integracja z usługą ArcGIS Online (aplikacje, mapy narracyjne, mapy internetowe itp.)

Integracja zasobów i kanałów z mediów społecznościowych (Facebook, Twitter, YouTube i Vimeo)

Szablony inicjatyw dla typowych problemów (zarządzanie wydajnością, rozwój lokalnej gospodarki i nie tylko)

Zarządzanie zespołem inicjatywy (personel wewnętrzny i zewnętrzni członkowie społeczności)

Kreator szablonów inicjatyw umożliwiający ponowne wykorzystywanie i udostępnianie zasobów inicjatywy

Tożsamości społeczności na potrzeby formalnego uczestnictwa (licencja Premium obejmuje 100 pierwszych tożsamości społeczności z opcją zakupu kolejnych)

System zarządzania zdarzeniami (tworzenie zdarzeń, kalendarz i rejestracja społeczności)

Dostęp członków społeczności do danych demograficznych Premium i raportów infograficznych

Dostęp do projektu ArcGIS QuickCapture dla wszystkich członków społeczności z użyciem tożsamości lub bez

Panele śledzenia wydajności

5 licencji aplikacji Esri Community Analyst do użytku wewnętrznego oraz na potrzeby formalnego doradztwa

Podstawowa (Basic)
Uwzględniona w subskrypcji usługi ArcGIS Online

Open data (galerie danych, widoki, filtrowanie, pobieranie i interfejsy API)

Yes

Witryny i strony ułatwiające poznawanie zasobów i angażowanie społeczności

Yes

Anonimowy dostęp członków społeczności (witryny i dane dostępne bez konieczności logowania)

Yes

Wizualizacja na podstawie danych (diagramy, statystyki podsumowujące)

Yes

Integracja z usługą ArcGIS Online (aplikacje, mapy narracyjne, mapy internetowe itp.)

Yes

Integracja zasobów i kanałów z mediów społecznościowych (Facebook, Twitter, YouTube i Vimeo)

Yes

Szablony inicjatyw dla typowych problemów (zarządzanie wydajnością, rozwój lokalnej gospodarki i nie tylko)

Yes

Zarządzanie zespołem inicjatywy (personel wewnętrzny i zewnętrzni członkowie społeczności)

No

Kreator szablonów inicjatyw umożliwiający ponowne wykorzystywanie i udostępnianie zasobów inicjatywy

No

Tożsamości społeczności na potrzeby formalnego uczestnictwa (licencja Premium obejmuje 100 pierwszych tożsamości społeczności z opcją zakupu kolejnych)

No

System zarządzania zdarzeniami (tworzenie zdarzeń, kalendarz i rejestracja społeczności)

No

Dostęp członków społeczności do danych demograficznych Premium i raportów infograficznych

No

Dostęp do projektu ArcGIS QuickCapture dla wszystkich członków społeczności z użyciem tożsamości lub bez

No

Panele śledzenia wydajności

No

5 licencji aplikacji Esri Community Analyst do użytku wewnętrznego oraz na potrzeby formalnego doradztwa

No
Premium
Dodatkowa opłata roczna

Open data (galerie danych, widoki, filtrowanie, pobieranie i interfejsy API)

Yes

Witryny i strony ułatwiające poznawanie zasobów i angażowanie społeczności

Yes

Anonimowy dostęp członków społeczności (witryny i dane dostępne bez konieczności logowania)

Yes

Wizualizacja na podstawie danych (diagramy, statystyki podsumowujące)

Yes

Integracja z usługą ArcGIS Online (aplikacje, mapy narracyjne, mapy internetowe itp.)

Yes

Integracja zasobów i kanałów z mediów społecznościowych (Facebook, Twitter, YouTube i Vimeo)

Yes

Szablony inicjatyw dla typowych problemów (zarządzanie wydajnością, rozwój lokalnej gospodarki i nie tylko)

Yes

Zarządzanie zespołem inicjatywy (personel wewnętrzny i zewnętrzni członkowie społeczności)

Yes

Kreator szablonów inicjatyw umożliwiający ponowne wykorzystywanie i udostępnianie zasobów inicjatywy

Yes

Tożsamości społeczności na potrzeby formalnego uczestnictwa (licencja Premium obejmuje 100 pierwszych tożsamości społeczności z opcją zakupu kolejnych)

Yes

System zarządzania zdarzeniami (tworzenie zdarzeń, kalendarz i rejestracja społeczności)

Yes

Dostęp członków społeczności do danych demograficznych Premium i raportów infograficznych

Yes

Dostęp do projektu ArcGIS QuickCapture dla wszystkich członków społeczności z użyciem tożsamości lub bez

Yes

Panele śledzenia wydajności

Yes

5 licencji aplikacji Esri Community Analyst do użytku wewnętrznego oraz na potrzeby formalnego doradztwa

Yes

Dostępne są ceny specjalne dla organizacji non-profit oraz klientów korzystających z umowy korporacyjnej (EA).Jeśli uważasz, że masz prawo z nich skorzystać, skontaktuj się z nami, aby uzyskać szczegółowe informacje.

Centrum ArcGIS Hub Premium jest objęte licencjami edukacyjnymi witryn i instytucji. Aby uzyskać więcej informacji, napisz na adres educationinfo@esri.com.

Często zadawane pytania

Czym różni się Centrum ArcGIS Hub od Open Data?

Open Data to główny komponent Centrum ArcGIS Hub. Jest to podstawowy element składowy umożliwiający udostępnianie danych dla społeczności oraz źródło danych o produktach, aplikacjach i inicjatywach obecnych w środowisku społeczności Centrum ArcGIS Hub. Centrum ArcGIS Hub umożliwia wykorzystanie Open Data w ramach ważnych inicjatyw oraz w działaniach obejmujących współpracę zarówno w obrębie społeczności, jak i z podmiotami zewnętrznymi. Centrum ArcGIS Hub wspiera rozwiązywanie problemów społeczności, nie tylko publicznie udostępniając dane Open Data, ale także wskazując najlepsze sposoby ich użycia.

Czym różnią się poziomy licencji Basic i Premium Centrum ArcGIS Hub?

Poziom Basic (podstawowy) licencji jest uwzględniony w subskrypcji usługi ArcGIS Online. Umożliwia udostępnianie danych Open Data oraz tworzenie wykorzystujących je witryn i stron, w których można integrować oparte na danych wizualizacje i aplikacje utworzone za pomocą oprogramowania ArcGIS.

Poziom licencji Premium udostępnia dodatkowe funkcje i narzędzia ułatwiające wykorzystanie Centrum przez społeczności, w tym narzędzia do tworzenia inicjatyw i zespołów inicjatyw oraz zarządzania nimi, system zarządzania zdarzeniami, a także panele do monitorowania opinii i postępu. Oferuje także członkom społeczności indywidualne konta umożliwiające utworzenie profilu społeczności, który pozwala na przekazywanie opinii, rejestracje na wydarzenia, śledzenie inicjatyw oraz otrzymywanie najnowszych informacji. Dostępne szablony inicjatyw i narzędzia ułatwiają administratorom Centrum ArcGIS Hub zarządzanie współpracą wewnętrzną i zewnętrzną oraz uczestnictwem.

Mam już usługę ArcGIS Online. Jak mogę rozpocząć?

Centrum ArcGIS Hub jest dostępne automatycznie w ramach subskrypcji usługi ArcGIS Online, dlatego osoby mające dostęp do instytucji ArcGIS Online mogą także korzystać z Centrum ArcGIS Hub. Wystarczy zalogować się do Centrum ArcGIS Hub na stronie hub.arcgis.com z użyciem poświadczeń w usłudze ArcGIS Online lub wykonując te czynności.

Funkcje dostępne w ramach licencji Premium pozwalają na dużo więcej niż tylko tworzenie witryn i udostępnianie danych Open Data.   

Czy Centrum ArcGIS Hub jest uwzględnione w Umowie Korporacyjnej (Enterprise Agreement, EA)?

W Umowach Korporacyjnych uwzględnione są funkcje poziomu licencji Basic Centrum ArcGIS Hub, ale nie funkcje poziomu Premium. Funkcje Premium są licencjonowane niezależnie od Umów Korporacyjnych, ale są dostępne dla posiadaczy Umowy Korporacyjnej po obniżonej cenie.Przeznaczeniem tych funkcji jest rozszerzenie korporacyjnego systemu GIS i udostępnienie możliwości systemu GIS społeczności, co w istocie powiększa personel klienta, umożliwiając obywatelom współuczestnictwo w gromadzeniu danych i realizacji inicjatyw.

Każda instytucja z dostępem do usługi ArcGIS Online może korzystać z możliwości Centrum ArcGIS Hub na poziomie licencji Basic.

Jakie są wymagania programowe dotyczące użycia Centrum ArcGIS Hub?

Zarówno w przypadku poziomu licencji Basic, jak i Premium Centrum ArcGIS Hub wymagana jest subskrypcja usługi ArcGIS Online.

Poziom licencji Premium Centrum ArcGIS Hub wymaga wskazania instytucji w usłudze ArcGIS Online (jeśli ma się ich wiele), która ma być używana do zarządzania i administrowania Centrum.Nie mając dostępu do instytucji ArcGIS Online lub chcąc mieć nową instytucję na potrzeby Centrum, można ją zakupić. Jeśli planowane jest, aby Centrum miało wielu uczestników wewnętrznych, może być konieczne dodanie większej liczby użytkowników do instytucji ArcGIS Online.  

Czym różnią się witryn od inicjatyw?

Sites to funkcja Centrum ArcGIS Hub, która umożliwia tworzenie niestandardowych stron i witryn internetowych do udostępniania zasobów, takich jak zestawy danych, mapy internetowe, dokumenty i multimedia. Funkcja Sites jest uwzględniona w podstawowym poziomie licencji Centrum ArcGIS Hub. Na poziomie licencji premium Centrum ArcGIS Hub udostępnia dodatkowe funkcje zaawansowane, które umożliwiają tworzenie i uruchamianie inicjatyw. Inicjatywy pomagają organizować osoby i dane wokół projektów lub celów.Każda inicjatywa może obejmować dowolną kombinację rozwiązań, w tym aplikacje konfigurowalne, mapy internetowe, mapy narracyjne, panele, wydarzenia, ankiety i szablony witryn internetowych. Inicjatywy pozwalają tworzyć zespoły w instytucji i społeczności z myślą o udostępnianiu danych i rozwiązań potrzebnych podczas wspólnej realizacji projektów, a także narzędzi do monitorowania zaangażowania i postępu. Istnieje możliwość tworzenia własnych niestandardowych inicjatyw przeznaczonych do realizacji unikalnych celów. Można również skorzystać z jednego z gotowych do użycia szablonów inicjatyw, które są dołączone do Centrum ArcGIS Hub i pozwalają szybciej rozpocząć pracę.

Kim są członkowie społeczności mojego Centrum? Czy zostaną oni dodani do istniejącej instytucji ArcGIS Online?

Osoby w społeczności, które zarejestrują się w Centrum ArcGIS Hub, stają się członkami społeczności Centrum ArcGIS Hub. Jest to osobna, ale powiązana instytucja ArcGIS Online, która dysponuje licencją Centrum ArcGIS Hub na poziomie Premium. Osoby z zewnątrz, które są członkami tej instytucji, mogą utworzyć konto, zarządzać swoim profilem użytkownika, rejestrować się na wydarzenia, przechowywać pobrane dane, śledzić inicjatywy, odpowiadać na ankiety, otrzymywać wybrane powiadomienia i wiadomości e-mail, a także tworzyć mapy narracyjne i mapy internetowe przy użyciu udostępnionych danych.  

Czy Centrum ArcGIS Hub jest przeznaczone tylko dla agencji rządowych?

Nie. Centrum ArcGIS Hub przynosi korzyści w wielu obszarach.Daje się zaobserwować ogromne zainteresowanie Centrum wśród instytucji edukacyjnych, instytucji pozarządowych i instytucji non-profit. Przewidujemy wykorzystanie Centrum nawet w sektorze prywatnym. Z Centrum ArcGIS Hub mogą korzystać wszyscy, którzy odczuwają potrzebę wewnętrznej koordynacji działów bądź grup i chcą zachęcić do współpracy szerszą społeczność spoza własnej instytucji.

Czy Centrum ArcGIS Hub jest dostępne dla instytucji edukacyjnych i instytucji non-profit?

Każda instytucja z dostępem do usługi ArcGIS Online może korzystać z możliwości Centrum ArcGIS Hub na poziomie licencji Basic.

Dodatkowo licencja na poziomie Premium Centrum ArcGIS Hub jest uwzględniona w licencjach edukacyjnych witryny/instytucji (np. szkoły wyższe, uniwersytety, szkoły podstawowe i średnie, okręgi szkolne itp.).Aby uzyskać więcej informacji, napisz na adres educationinfo@esri.com.

Ceny specjalne licencji Centrum ArcGIS Hub na poziomie Premium są dostępne także dla instytucji non-profit. Jeśli uważasz, że masz prawo z nich skorzystać, skontaktuj się z nami, aby uzyskać szczegółowe informacje.

Jakiego rodzaju wsparcie dla Centrum ArcGIS Hub oferuje firma Esri?

Należący do najlepszych w branży specjaliści z działu pomocy technicznej firmy Esri odpowiadają na wszystkie pytania i rozwiązują wszystkie problemy związane z Centrum ArcGIS Hub.

Ponadto eksperci z działu usług konsultingowych firmy Esri dzielą się wskazówkami i oferują pomoc podczas wdrażania oraz konfigurowania platformy ArcGIS Platform, danych Open Data, aplikacji, atlasu Living Atlas of the World i innych elementów wchodzących w skład Centrum. Centrum to nie tylko technologia.Wdrożenie środowiska Centrum wymaga holistycznego myślenia i planowania.Usługi konsultingowe firmy Esri mogą pomóc w identyfikacji luk w ekosystemie Centrum oraz ułatwić ich wyeliminowanie.

Dowiedz się więcej o ofertach usług konsultingowych Esri.

Czy istnieje różnica między funkcją Sites dostępną w Centrum ArcGIS Hub i funkcją Sites oprogramowania ArcGIS Enterprise?

Zarówno oprogramowanie ArcGIS Enterprise, jak i Centrum ArcGIS Hub udostępniają funkcję o nazwie Sites, która oferuje instytucjom ten sam interfejs użytkownika umożliwiający tworzenie witryn internetowych i stron oraz zarządzanie nimi. Różnica polega na tym, że Centrum ArcGIS Hub jest obsługiwane przez konfigurowalną platformę chmurową usługi ArcGIS Online, natomiast oprogramowanie ArcGIS Enterprise umożliwia instytucjom korzystanie z lokalnego systemu GIS za własną zaporą. Licencja Centrum ArcGIS Hub na poziomie Premium pozwala na użycie funkcji Sites w połączeniu z dodatkowymi narzędziami społecznościowymi, takimi jak system zarządzania zdarzeniami i ankietami, do udostępniania odpowiednich i aktualnych zasobów zespołom wewnętrznym oraz współpracownikom należącym do społeczności. Korzystając z funkcji Sites, wiele instytucji ArcGIS Enterprise udostępnia wiarygodne dane GIS ze swojego portalu zespołom bądź innym działom w postaci witryn i stron internetowych. Tworzą w ten sposób lepiej dostosowane środowisko internetowe dla użytkowników danych z ich portalu. Dowiedz się więcej o uzyskiwaniu dostępu do aplikacji ArcGIS Enterprise Sites i rozpoczynaniu pracy.

Skontaktuj się z nami, aby rozpocząć

Wyślij wiadomość

Poproś o odpowiedź w formie wiadomości e-mail.

Rozpocznij tworzenie wiadomości

Zadzwoń do nas.

Rozpocznij rozmowę telefoniczną.

1-800-447-9778
(United States)

Poza Stanami Zjednoczonymi

Dowiedz się więcej na temat Esri

Skontaktuj się z zespołem obsługi Centrum ArcGIS Hub