Serwer ArcGIS Image Server dla oprogramowania ArcGIS Enterprise zapewnia szybki, skalowalny sposób hostowania, analizowania i strumieniowego przesyłania dużych zbiorów danych zobrazowań i rastrów.

Jak mogę pracować z serwerem ArcGIS Image Server?

Praca z dużymi zbiorami

Gromadź i obsługuj zobrazowania z szerokiej gamy czujników na platformach takich jak satelity, samoloty i drony oraz zarządzaj tymi zobrazowaniami. Łącz nakładające się na siebie, zmienne w czasie zobrazowania pochodzące z wielu urządzeń, czujników, o różnych rozdzielczościach pasmach i formatach rastrów w jedną usługę rastrową. 

Przyspieszanie analizy dużych zestawów danych

Rastrowe funkcje analityczne umożliwiają szybkie wyodrębnianie informacji z dużych zbiorów obrazów i rastrów. Duże zadania przetwarzania i analizowania są dzielone, dzięki czemu można efektywnie wykorzystywać przetwarzanie równoległe i przechowywanie rozproszone. Uzyskaj szybko wyniki zadań wymagających dużej mocy obliczeniowej, takich jak zadania wykonywane metodą Deep Learning, analizy hydrologiczne lub analizy czasowe danych wielowymiarowych.

Spełnij wymagania dotyczące infrastruktury i bezpieczeństwa

Bez względu na wielkość i skalę instytucji system ArcGIS jest w stanie sprostać wymaganiom dotyczącym zobrazowań w sposób bezpieczny i niezawodny. Dostosuj wdrożenie do istniejącej infrastruktury, zgodnie z przepisami, i obsługuj kluczowe procedury wykonywania zadań. Przeprowadź wdrożenie lokalne lub w chmurze, takiej jak Amazon Web Services (AWS) lub Microsoft Azure.

Zamień zobrazowania czujników w informacje

Przetwarzaj szybko setki lub tysiące obrazów zgromadzonych przez czujniki satelitów, samolotów lub dronów, aby utworzyć jednolite mozaiki obrazów, ortofotomap, numeryczne modele powierzchni (DSM) i numeryczne modele terenu (DTM). Twórz dokładne mapy do interpretacji i analizy, na przykład kondycji roślinności czy zmian objętościowych.

Jak to działa

Zarządzanie zobrazowaniami

Korzystając z własnej infrastruktury — lokalnie, w chmurze czy we wdrożeniu hybrydowym — hostuj duże zbiory danych zobrazowań i rastrów oraz zarządzaj nimi.

Przesyłaj strumieniowo zobrazowania

Udostępniaj duże zbiory zobrazowań, w tym ortomozaiki, dane wielowymiarowe, jakościowe, wysokościowe i zobrazowania pochodzące z czujników.

Analizowanie zobrazowań

Korzystaj z bogatego zestawu funkcji rastrowych, narzędzi, szablonów i interfejsów API, aby wzbogacić swoją analizę rastrową.

Cennik

Serwer ArcGIS Image Server rozszerza oprogramowanie ArcGIS Enterprise o funkcje zarządzania obrazami i analiz rastrowych. Zapewnia rozproszony system do obliczeń i przechowywania, który umożliwia analityczne przetwarzanie i obsługę zobrazowań, danych wysokościowych, rastrów i innych danych teledetekcyjnych.

Zapytaj o ceny

Czy potrzebujesz oprogramowania ArcGIS Enterprise?

Korzystanie z serwera ArcGIS Image Server wymaga posiadania podstawowego wdrożenia oprogramowania ArcGIS Enterprise.

Zapytaj o ceny

Skontaktuj się z zespołem sprzedaży


Udostępnij informacje o sobie, a nasz zespół sprzedaży wkrótce skontaktuje się z Tobą. Chcemy się z Tobą kontaktować.

Skontaktuj się z nami

Poza Stanami Zjednoczonymi