Skip to Content

Tworzenie map zachęcających do interakcji

Interaktywne mapy zapewniają atrakcyjne środowisko pozwalające przekształcać statyczne mapy w obiekty, które umożliwiają użytkownikom eksplorację. Udoskonalone szczegóły i nowe perspektywy pojawiają się na mapie przy powiększaniu, wyszukiwaniu i interaktywnej pracy z danymi.

Dostępnych jest wiele sposobów eksploracji interaktywnych map. Oto kilka dostępnych opcji:

  • Wyświetlaj dodatkowe szczegóły przy powiększaniu
  • Kliknij na mapie, aby wyświetlić informacje właściwe dla danego regionu w formie tekstu, tabel i obrazów
  • Wyszukuj lokalizacje na świecie i własne lokalizacje niestandardowe
  • Uzyskaj dodatkowe perspektywy, filtrując dane i zmieniając kolory

Użyj własnych danych

Istnieje możliwość korzystania z danych udostępnianych w wielu formatach z wielu miejsc. Usługa ArcGIS Online upraszcza przesyłanie plików i korzystanie z zasobów w chmurze. Obsługiwanych jest wiele typów plików, w tym arkusze kalkulacyjne, KML, GeoJSON i powszechnie stosowane pliki geoprzestrzenne. Gdy tylko wymagane jest doprecyzowanie danych, usługa ArcGIS Online udostępnia narzędzia pomocne w przygotowaniu danych do wizualizacji i analizy.

Dodawanie kontekstu do danych


Przeglądanie własnych danych na mapie sprawia, że rodzą się nowe pytania. Dodawaj wiarygodne dane do mapy, aby uzyskiwać perspektywę i znajdować odpowiedzi na pytania. Usługa ArcGIS Online oferuje obszerny zbiór gotowych do użycia map i danych w atlasie ArcGIS Living Atlas of the World.

Dane dynamiczne przedstawiające aktualne warunki

To zbiór prezentacji danych udostępnianych w czasie rzeczywistym, dotyczący aktualnych warunków na naszej planecie. Przykładem takich zbiorów może być pogoda, klęski żywiołowe, ekosystemy, infrastruktura i ruch drogowy. Korzystaj z danych udostępnianych w czasie rzeczywistym, analizuj je i wyświetlaj na mapach, a także w aplikacjach. Dane te są wiarygodne i niezawodne, umożliwiające miliony wyświetleń w ciągu tygodnia.

Globalne dane demograficzne i biznesowe

Wzbogać mapy o dane demograficzne, psychograficzne i społeczno-ekonomiczne. Dysponując ponad 15 000 zmiennymi danych z ponad 130 krajów, na pewno znajdziesz dane wzbogacające tworzone mapy i wykonywane analizy.

Eksplorowanie lądów, mórz, atmosfery i świata zwierząt

Dowiedz się więcej o biosferze, korzystając z danych naukowych. Mierz wysokości gór i odkrywaj głębokości jezior i oceanów. Lokalizuj elektrownie i poznawaj miejsca wydobywania zasobów. Poznawaj siedliska i zamieszkujące je gatunki. Odkrywaj wzorce pogodowe i klimatyczne.

Tworzenie map bazowych o wysokiej jakości


Umieszczaj dane na gotowych planszach. Usługa ArcGIS Online zawiera najobszerniejszy zbiór bieżących, historycznych i kreatywnych map bazowych. Udostępniane przez firmę Esri mapy bazowe o wysokiej jakości są tworzone z użyciem wiarygodnych danych, pochodzących ze źródeł komercyjnych i społecznościowych. Nadawaj kontekst danym i personalizuj je, korzystając z różnorodnych map bazowych.

Globalne zobrazowania o wysokiej rozdzielczości

Uzyskaj widok z lotu ptaka, używając zobrazowań globalnych.

Eksplorowanie zobrazowań

Możliwe do dostosowania wektorowe mapy bazowe

Wektorowe mapy bazowe umożliwiają dostosowanie stylu i dopasowanie go do Twojej marki.

Eksplorowanie wektorowej mapy bazowej

Kreatywne mapy bazowe

Twórz przyciągające wzrok mapy, korzystając z kreatywnych map bazowych.

Eksplorowanie kreatywnych map bazowych

Zrozumienie danych przez wizualizację i eksplorację


Podczas wizualizowania danych na mapie uwidaczniają się zależności i relacje przestrzenne. Inteligentne tworzenie map pomaga w przekształcaniu surowych danych w informacje, ułatwiając eksplorację i wizualizację. Sugerowane kolory, style i symbole pomagają znajdować i podkreślać interesujące aspekty prezentowanych danych.

Jak moje dane wyglądają na mapie?

Uzyskaj informacje przestrzenne, wizualizując dane na różne sposoby.

Sposoby prezentowania danych

Co znajduje się w pobliżu?

Określ, kto i co znajduje się w okolicy Twojego obiektu na odległość spaceru lub jazdy samochodem.

Dowiedz się, jak utworzyć tę mapę

Czy te elementy są ze sobą powiązane?

Porównaj dwa atrybuty opisywane przez dane, prezentując obydwie zależności przestrzenne na jednej mapie.

Dowiedz się, jak utworzyć tę mapę

Gdzie jest największy wzrost?

Zanotowano wzrost wszystkich zjawisk, ale jak określić miejsca o największym przyroście? Utwórz mapę z użyciem informacji o wielkości i symbolu niestandardowego w celu przedstawienia przyrostu w czasie.

Dowiedz się, jak utworzyć tę mapę

Gdzie występuje koncentracja?

Odkrywaj obszary koncentracji, identyfikując miejsca, w których coś się dzieje i porównując je do całej populacji.

Dowiedz się, jak utworzyć tę mapę

Które obszary są powyżej lub poniżej średniej?

Użyj punktu odniesienia, takiego jak średnia, aby zdefiniować, co w danej dziedzinie można uznać za poziom niski, normalny lub wysoki.

Dowiedz się, jak utworzyć tę mapę

Kiedy zdarzenie miało miejsce?

Przedstawiaj daty, aby zlokalizować najstarsze i najnowsze elementy wśród swoich danych.

Dowiedz się, jak utworzyć tę mapę

Czy chcesz wypróbować ArcGIS Online?

Bezpłatna wersja próbna

Chcesz zakupić usługę ArcGIS Online?

Kup

Masz pytania?

Rozpocznij czat teraz

Rozpocznij rozmowę online.

Rozpocznij czat

Wyślij wiadomość

Poproś o odpowiedź w formie wiadomości e-mail.

Rozpocznij tworzenie wiadomości

Zadzwoń do nas

Rozpocznij rozmowę telefoniczną.

1-800-447-9778 (United States)