Skip to Content

Użyj własnych danych


Dodawanie danych do serwisu ArcGIS Online jest proste. Przeciągnij i upuść arkusz kalkulacyjny, prześlij plik lub połącz się z zasobami przechowywanymi w chmurze. Ponadto do danych można także dodawać informacje o lokalizacji. Łatwo aktualizuj dane, nie zastępując plików.

 • Przeciąganie i upuszczanie arkuszy kalkulacyjnych
 • Przesyłanie plików z komputera
 • Dodawanie treści przechowywanych w chmurze
 • Aktualizuj dane, nie zastępując plików.

Wizualizacja na podstawie danych


Możesz tworzyć atrakcyjne wizualnie mapy, które prezentują Twoje dane, za pomocą inteligentnego tworzenia map. Nie martw się, jak zwizualizować dane — inteligentne tworzenie map sugeruje najlepszą klasyfikację danych, kolory i style. Istnieje także możliwość dalszej swobodnej eksploracji danych, aby odkryć nowe wzory i precyzyjne dostosować stylistykę.

 • Inteligentne sugestie wizualizacji na podstawie danych
 • Wybór stylizacji niestandardowej
 • Swobodne przeglądanie danych
Sposób działania inteligentnego tworzenia map

Zestaw dokładnych map bazowych


Dostępne są gotowe do użycia podkłady dla danych. Usługa ArcGIS Online zawiera różnorodne mapy bazowe, które pozwalają nadać kontekst i spersonalizować dane. Mapy bazowe są także dostępne w postaci wektorowej, co umożliwia swobodną stylistykę i zachowanie wysokiej rozdzielczości. Łatwość przechodzenia między nimi pozwala korzystać z niestandardowego środowiska wyświetlania.

 • Zobrazowania satelitarne
 • Ulice
 • Lądy i oceany
 • Wiele innych
Przeglądanie map bazowych

Łatwo dostępne mapy i dane


Czy do rozpoczęcia lub rozszerzenia projektu potrzebne są mapy i dane? Można je dodać bezpośrednio z atlasu ArcGIS Living Atlas of the World, który jest najbardziej kompleksowym zbiorem wiarygodnych informacji geograficznych.

Wyszukiwanie map i danych
Dane udostępniane w czasie rzeczywistym
Szeroka gama dynamicznych map i warstw, takich jak pogoda czy ruch drogowy, które aktualizowane są co pięć minut.
Demografia
Globalny zestaw zasobów demograficznych i danych o stylu życia, w których zawarte są istotne informacje o populacjach.
Zobrazowania
Globalne zobrazowania o wysokiej rozdzielczości, obejmujące okres wielu lat, dostarczają widoków naszej planety zarówno historycznych, jak i najnowszych, nawet pochodzących z ostatnich dni.
Obserwacje Ziemi
Informacje o sztucznym i naturalnym środowisku na Ziemi są pomocne przy planowaniu, ustalaniu zasad i podejmowaniu decyzji.