Skip to Content

Udostępniaj mapy, aby rozpocząć rozmowę


Mapy interaktywne to narzędzia komunikacji. Służą do przekazywania informacji i skłaniają do zadawania pytań. Możesz udostępniać mapy za pośrednictwem różnorodnych kanałów.

  • Osadź mapę w witrynie internetowej, wpisie w sieci społecznościowej lub blogu
  • Udostępniaj mapę w różnych gotowych do użycia aplikacjach
  • Twórz i udostępniaj własne aplikacje za pomocą konstruktorów aplikacji lub interfejsów API
  • Zamieszczaj mapy na panelach, aby przeglądać w czasie rzeczywistym informacje o ludziach, zasobach i wydarzeniach
Poznawaj aplikacje ArcGIS

Wybierz, kto widzi Twoje mapy


Nie wszystkie mapy są przeznaczone do użytku publicznego. Niektóre mapy zawierają informacje prywatne. Inne mapy tworzy się, aby zwrócić uwagę publiczną i podjąć działanie. Możesz wybrać, kto dokładnie widzi Twoje mapy za pomocą ustawień udostępniania w usłudze ArcGIS Online.

  • Tylko Ty—zachowaj mapy do użytku prywatnego
  • Twoje grupy—udostępniaj mapy konkretnej grupie ludzi w usłudze ArcGIS Online
  • Twoja instytucja—udostępniaj mapy każdemu w firmie
  • Świat—pozwalaj, aby każdy wszędzie mógł zobaczyć Twoje mapy

Współpracuj, aby rozwiązywać więcej problemów


Pracuj z innymi nad tworzeniem map oraz projektami analiz w ramach środowiska współpracy usługi ArcGIS Online. Twoje mapy, dane i aplikacje staną się łatwo dostępne, kiedy udostępnisz je dla grupy. Korzystaj ze specjalnych aplikacji, aby pracować ze specjalistami, współpracownikami w biurze lub innymi osobami.

Znajdź aplikacje ArcGIS dla swojego zespołu