Skip to Content

Walka z pandemią COVID-19

GIS zapewnia narzędzia modelowania i tworzenia map dla publicznej służby zdrowia na potrzeby nadzoru i monitorowania, zrozumienia możliwości i potrzeb w zakresie zasobów oraz poprawy newralgicznej komunikacji. Mapy dostarczają informacji potrzebnych do planowania i reagowania w szybko zmieniającym się środowisku oraz pomagają spowolnić rozprzestrzenianie wirusa.

Obserwacja

Gromadzenie w czasie rzeczywistym danych dotyczących przypadków, laboratoriów wykonujących testy, ośrodków medycznych oraz zapasów i zdolności produkcyjnych kluczowych zasobów. Wizualizacja danych na mapach.

Zrozumienie

Analiza danych o przypadkach, informacji o dostępnych łóżkach i zasobach, a także mobilności społeczeństwa. Określenie, gdzie potrzebne są newralgiczne zasoby i ustalenie priorytetów interwencji.

Reagowanie

Wdrażanie zasobów w oparciu o analizy danych z terenu w czasie rzeczywistym, usprawnienie newralgicznej komunikacji i monitorowanie wysiłków.

Skontaktuj się z firmą Esri, by uzyskać pomoc

Jak ArcGIS pomaga w walce z pandemią

Tworzenie map i określanie stanu kluczowych zasobów

Monitoruj aktualny stan środków ochrony osobistej oraz możliwości i stan placówek. Przedstaw na mapie lokalizację tych zasobów i ich gotowość do świadczenia newralgicznych usług.

Uzyskaj rozwiązanie ArcGIS
Panel przedstawiający dostępne środki ochrony osobistej i liczbę dostępnych miejsc w szpitalu

Modelowanie nagłych wzrostów

Używaj powszechnych narzędzi modelowania zdrowia publicznego, takich jak COVID-19 Hospital Impact Model for Epidemics (CHIME) oraz COVID-19Surge (agencji Centers for Disease Control and Prevention), aby zrozumieć i zwizualizować ogniska choroby oraz potencjalny wpływ na społeczność lub instytucję.

Uzyskaj modele aplikacji ArcGIS Pro
Oprogramowanie wyświetlające krzywe prognozowanych nagłych wzrostów w różnych scenariuszach

Zarządzanie laboratoriami wykonującymi testy

Tworzenie map obrazujących grupy społeczne szczególnie narażone na infekcję, osoby w określonym wieku i inne czynniki ułatwia monitorowanie grup ryzyka i lokalizacji docelowych dla wykonujących testy laboratoriów obsługujących największe zapotrzebowanie. Zoptymalizuj lokalizacje laboratoriów i informuj publicznie o ich statusie.

Uzyskaj rozwiązanie ArcGIS
Mapa laboratoriów wykonujących testy COVID-19 tworzona w aplikacji ArcGIS Pro

Monitorowanie wskaźników społecznościowych

Utwórz tabele wiarygodnych danych o przypadkach oraz informacje od zespołu w terenie. Monitoruj na panelach w czasie rzeczywistym trendy kluczowych wskaźników zdrowotnych i ekonomicznych, aby mieć świadomość sytuacyjną.

Uzyskaj rozwiązanie ArcGIS
Panel danych dotyczących COVID-19 utworzony za pomocą rozwiązania Esri do walki z koronawirusem

Komunikacja i informowanie

Korzystaj z interaktywnych map internetowych, aplikacji z panelami i narracji ArcGIS StoryMaps, by bezzwłocznie informować wszystkich o aktualnej sytuacji.

Uzyskaj szablon Centrum ArcGIS Hub
Przykładowa witryna centrum komunikacyjnego

Przykłady instytucji uczestniczących w walce z pandemią na całym świecie

artykuł

Wybory a COVID-19: zapewnienie bezpieczeństwa głosowania

Aplikacje GIS wspierają władze publiczne i pomagają im w modernizacji procesów wyborczych w celu zapewnienia dystansu społecznego podczas pandemii COVID-19.

Przeczytaj artykuł

Zamów rozmowę


Skontaktuj się z nami, aby rozpocząć korzystanie z GIS w ramach walki z pandemią i uzyskać narzędzia do tworzenia map do walki z COVID-19.