Jak ArcGIS pomaga w walce z pandemią

Tworzenie map i określanie stanu kluczowych zasobów

Monitoruj aktualny stan środków ochrony osobistej oraz możliwości i stan placówek. Przedstaw na mapie lokalizację tych zasobów i ich gotowość do świadczenia newralgicznych usług.

Panel przedstawiający dostępne środki ochrony osobistej i liczbę dostępnych miejsc w szpitalu

Modelowanie nagłych wzrostów

Używaj powszechnych narzędzi modelowania zdrowia publicznego, takich jak COVID-19 Hospital Impact Model for Epidemics (CHIME) oraz COVID-19Surge (agencji Centers for Disease Control and Prevention), aby zrozumieć i zwizualizować ogniska choroby oraz potencjalny wpływ na społeczność lub instytucję.

Oprogramowanie wyświetlające krzywe prognozowanych nagłych wzrostów w różnych scenariuszach

Zarządzanie laboratoriami wykonującymi testy

Tworzenie map obrazujących grupy społeczne szczególnie narażone na infekcję, osoby w określonym wieku i inne czynniki ułatwia monitorowanie grup ryzyka i lokalizacji docelowych dla wykonujących testy laboratoriów obsługujących największe zapotrzebowanie. Zoptymalizuj lokalizacje laboratoriów i informuj publicznie o ich statusie.

Mapa laboratoriów wykonujących testy COVID-19 tworzona w aplikacji ArcGIS Pro

Monitorowanie wskaźników społecznościowych

Utwórz tabele wiarygodnych danych o przypadkach oraz informacje od zespołu w terenie. Monitoruj na panelach w czasie rzeczywistym trendy kluczowych wskaźników zdrowotnych i ekonomicznych, aby mieć świadomość sytuacyjną.

Panel danych dotyczących COVID-19 utworzony za pomocą rozwiązania Esri do walki z koronawirusem

Komunikacja i informowanie

Korzystaj z interaktywnych map internetowych, aplikacji z panelami i narracji ArcGIS StoryMaps, by bezzwłocznie informować wszystkich o aktualnej sytuacji.

Przykładowa witryna centrum komunikacyjnego

Przykłady instytucji uczestniczących w walce z pandemią na całym świecie

artykuł

Wybory a COVID-19: zapewnienie bezpieczeństwa głosowania


Aplikacje GIS wspierają władze publiczne i pomagają im w modernizacji procesów wyborczych w celu zapewnienia dystansu społecznego podczas pandemii COVID-19.

Przeczytaj artykuł

Zamów rozmowę


Skontaktuj się z nami, aby rozpocząć korzystanie z GIS w ramach walki z pandemią i uzyskać narzędzia do tworzenia map do walki z COVID-19.