Korzystaj z map, aby lepiej rozumieć problem nierówności rasowej


Inteligentna geolokalizacja pomaga budować bardziej sprawiedliwy i równy świat, w którym rasa i pochodzenie etniczne człowieka nie wpływają na jego poziom życia. Mapy i systemy GIS zapewniają wgląd we wzorce nierówności i łączą społeczności wokół wspólnego celu, jakim jest potrzeba zmiany.

Pokaż więcej

Procedury wykonywania zadań w systemie GIS mające na celu osiągnięcie równości rasowej

Aktywizuj społeczności i partnerów

Aktywizuj społeczności i partnerów poprzez tworzenie narracji, gromadzenie danych zgłaszanych przez użytkowników i udostępnianie treści promujących inicjatywy, które zwiększają świadomość, zrozumienie i współpracę w zakresie nierówności rasowych oraz wspierają wysiłki na rzecz sprawiedliwości rasowej.

Grupa wieloetniczna na spotkaniu - jej członkowie sporządzają notatki

Twórz mapy i analizuj nierówności

Uwzględniaj dane dotyczące równości rasowej na mapach i w analizie przestrzennej, aby odkryć i zrozumieć nierówności wynikające z doświadczeń i osiągnięć danej społeczności. Lokalizuj grupy wymagające wsparcia, identyfikuj bariery niesprzyjające równości społecznej oraz wspieraj świadome podejmowanie sprawiedliwych decyzji.

Czarnoskóra kobieta spoglądająca na mapę wyświetlaną na laptopie

Wdrażaj najlepsze praktyki w zakresie sprawiedliwości rasowej

Opracuj sprawiedliwy podział zasobów, aby zapewnić równe traktowanie osobom o różnych kolorach skóry. Usprawnij proces świadczenia usług na rzecz równości i sprawiedliwości rasowej poprzez wykorzystanie map i analiz przestrzennych oraz gromadzenie odpowiednich danych demograficznych i operacyjnych oraz danych dotyczących lokalizacji.

Zarządzaj wydajnością na rzecz równości rasowej

Zarządzaj wydajnością prowadzonych inicjatyw i świadczonych usług oraz dokonuj ich analizy w celu zrozumienia i oceny istotności ich wpływu. Skorzystaj z narzędzi usprawniających podejmowanie decyzji, aby przedstawić nierówności rasowe w sposób wizualny w celu odpowiedniego dostosowania strategii i działań.

Czarnoskóra kobieta spoglądająca na mapę i współpracująca z innymi pracownikami

Zasoby

Rozwiązanie Racial Equity Community Outreach
Za pomocą tego rozwiązania samorządy mogą informować wszystkich zainteresowanych o efektach działań podejmowanych w ramach inicjatyw i programów na rzecz równości rasowej.
Centrum GIS na rzecz równości rasowej
Przejdź do Centrum GIS na rzecz równości rasowej, aby znaleźć odpowiednie warstwy danych, przykłady użytkowników, szkolenia, rozwiązania i inne zasoby, które pomogą w pracy na rzecz szerzenia sprawiedliwości rasowej.
Istotne źródła danych
Uzyskaj dostęp do wiarygodnych danych geoprzestrzennych, aby wizualizować i analizować zmienne dotyczące ludności, takie jak rasa i pochodzenie etniczne, rasa o najwyższej medianie dochodu, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności czy dostęp do Internetu w zależności od wieku i rasy.

Narracje GIS dotyczące równości i sprawiedliwości społecznej


Dowiedz się, jak inni użytkownicy przyczyniają się do zwiększania sprawiedliwości społecznej dzięki informacjom o równości rasowej w systemie GIS i funkcji tworzenia map.

 • ArcNews

  Ludzie i miejsca, a nie punkty i linie

  Systemy GIS są używane do badania problemów związanych z dyskryminacją w dostępie do usług, historią zamieszkanych obszarów, polityką federalną w zakresie budownictwa mieszkaniowego i nie tylko.

 • Blog Esri

  Mapy i dane uzasadniają wezwania do równości w budownictwie mieszkaniowym

  Władze Houston korzystają z wizualizacji danych i map do przedstawienia różnic w jakości życia białych i czarnych mieszkańców o niskich dochodach.

 • Blog Esri

  Mapy pokazują prawdziwy obraz nierówności rasowych w Oakland

  Wydział ds. ras i równości miasta Oakland korzysta z inteligentnej geolokalizacji do identyfikowania przejawów nierówności spotykających ludność rdzenną i kolorową, udostępniania informacji na ich temat oraz podejmowania odpowiednich działań.

 • Blog Esri

  W Nowym Jorku używają map w celu zapewnienia sprawiedliwości przy czasowym odbieraniu uprawnień do prowadzenia pojazdu

  Mapy pomogły stowarzyszeniu Driven by Justice Coalition udowodnić niesprawiedliwe traktowanie społeczności kolorowych i osób o niskich dochodach przy zawieszaniu uprawnień do kierowania pojazdem w przypadku niezapłaconych mandatów.

 • Blog Esri

  Rasowe implikacje miejsca z perspektywy czarnej ludności

  Geografia pomaga dostrzec nierówności z odpowiedniej perspektywy i ułatwia podjęcie właściwych działań.

 • ZARZĄDZANIE

  Spis ludności w 2020 r.: Mapa populacji, które trudno policzyć

  Współpracujące instytucje broniące swobód obywatelskich korzystają z danych geoprzestrzennych w swoich staraniach, by poprawić wskaźniki odpowiedzi wśród populacji, które trudno policzyć.

 • BLOG ESRI

  Tworzone przez studentów mapy pozwalają zidentyfikować obszary Los Angeles, w których brakuje cienia

  Mapy i analiza przestrzenna tworzą wspólny język, pomagając władzom miasta, instytucjom non-profit i studentom w Los Angeles w zrozumieniu i rozwiązaniu problemu równego dostępu do obszarów zacienionych. Dzięki współpracy władz miasta Los Angeles i stanu Kalifornia oraz instytucji non-profit programy i praktyki studenckie powiązano z newralgicznymi potrzebami społecznymi.

 • WHERENEXT

  Liderzy biznesu realizują zobowiązanie do zajęcia się problemem nierówności rasowych

  Po zadeklarowaniu zaangażowania w rozwiązanie problemu nierówności rasowych przedstawiciele biznesu wykorzystują narzędzia analizy lokalizacji, przechodząc od szczytnych celów do konkretnych działań.

Pokaż więcej

GeoNet


Dołącz do społeczności GIS for Equity and Social Justice w witrynie GeoNet, aby łączyć się, współpracować i dzielić najlepszymi praktykami w dziedzinie równości i sprawiedliwości społecznej. Zadawaj pytania lub dziel się swoją wiedzą.

Skontaktuj się z nami, aby rozpocząć pracę