Skip to Content

Esris åtagande om tillgänglighet

Inom teknikbranschen förändras och förbättras produkter och deras funktioner dagligen. Esri är medvetet om att även om förbättringen av produktfunktioner betyder mycket för att öka effektiviteten för användare av respektive produkter, finns det ett lika stort och motsvarande behov av att säkerställa att funktionerna är tillgängliga för alla användare. Vår strävan efter att uppnå produkttillgänglighet för alla börjar med strävsam forskning om nya tillgänglighetsmöjligheter och fortsätter med utveckling och införlivande av dessa möjligheter i GIS-funktioner över hela vår produktlinje. Med varje ny version av ArcGIS arbetar vi målmedvetet med att öka våra kunders möjligheter att använda våra produkter och göra välgrundade val om vilka Esri-produkter som är bäst för dem.

För våra kunder i USA — Överensstämmelse med Paragraf 508, WCAG, samt ADA

Paragraf 508 i Lagen om rehabilitering (Rehabilitation Act) från 1973 (29 U.S.C. 794d) kräver att federala myndigheter köper in de teknikprodukter som är bäst med avseende på tillgänglighet. För att hjälpa myndigheter att fatta detta beslut publicerar Esri Frivilliga produkttillgänglighetsmallar, eller VPAT (Voluntary Product Accessibility Templates), för våra olika produkter. Dessa VPAT-mallar är avsedda att ge våra kunder en grundlig genomgång av produkternas överensstämmelse med tillgänglighetskrav och tillgänglighetsnormer så att de kan utvärdera och välja de produkter som bäst uppfyller deras tillgänglighetsbehov.

År 2017 offentliggjorde det amerikanska tillgänglighetsorganet US Access Board en regel om krav på informations- och kommunikationsteknik, som omfattas av paragraf 508. Dessa krav inkluderar implementering av tillgänglighetsriktlinjerna för Webbinnehåll i Web Content Accessibility Guidelines 2.0 genom hänvisning och tillämpning av Framgångskriterier och efterlevnadskrav på nivå A och nivå AA (WCAG 2.0 A & AA) på webbplatser men även i elektroniska dokument och programvara som inte finns på nätet.

Medan USA:s justitiedepartement har bekräftat ståndpunkten att den amerikanska lagen om funktionsvariation (Americans with Disabilities Act, ADA) också gäller webbplatser och webbaserade applikationer, har det avböjt att anta en enhetlig juridisk standard för tillgänglighet. Denna brist på tydlighet har främjat framväxten av kraven i WCAG 2.0 A & AA som en de facto-standard för tillgänglighetsarbetet i statliga och lokala myndigheter och kommersiella verksamheters enligt Avdelningarna II och III i ADA. Våra VPAT-mallar uppdateras därför vid varje produktlansering för att vi ska erbjuda den mest exakta och aktuella informationen för alla amerikanska statliga och lokala myndigheter samt kommersiella kunder. Från och med 2019 har vi genomfört en bedömning av brister jämfört med WCAG 2.0 A & AA i våra olika produkter och tilldelade prioriterade områden för att åstadkomma ytterligare tillgänglighetsförbättringar.

För våra internationella kunder — Överensstämmelse med WCAG

En stor andel av våra internationella kunder bor i jurisdiktioner där tillgänglighetslagstiftningen härleds från kraven i WCAG 2.0 A & AA. Eftersom våra VPAT-mallar innehåller WCAG 2.0 A & AA-standarder kan våra internationella kunder också se våra VPAT-mallar för att utvärdera tillgängligheten baserat på deras respektive tillgänglighetskrav

I andra jurisdiktioner ser vi en växande trend i riktning mot WCAG 2.1-kraven, som anger 17 ytterligare Framgångskriterier och efterlevnadskrav. Dessa ytterligare krav drivs främst av en önskan om att förbättra tillgängligheten för personer med synnedsättning, kognitiva svårigheter, inlärningssvårigheter och övergripande tillgänglighet i mobila enheter. Även om dessa krav ännu inte har implementerats i Esris VPAT-formulär arbetar våra Produkthanterings- och utvecklingsteam med utvecklingen av WCAG 2.1-kompatibla produkter, och vi är glada över lanseringen av dessa produkter inom en snar framtid.

Kontakta Esri Tillgänglighet

Skicka in din information, dina frågor eller dina kommentarer relaterade till funktionshinder, digital tillgänglighet eller hjälpmedelstekniker med ArcGIS-produkter. Vi ser fram emot att kommunicera med dig.