อำนาจในการนำข้อมูลของคุณเข้าสู่ ArcGIS Online

ใช้งานข้อมูลของคุณ

นำข้อมูลจากหลากหลายแห่ง อาทิ สเปรดชีท ไฟล์ข้อมูลเชิงพื้นที่ รูปภาพ และบริการต่างๆ เข้าสู่ ArcGIS Online ซึ่งจะทำหน้าที่โฮสต์และดูแลข้อมูลให้กับคุณ

เพิ่มสถานที่

ใช้ข้อมูลตำแหน่งภายใน ArcGIS Online เช่น ขอบเขตการบริหารจัดการ หรือ World Geocoding Service เพื่อใส่ข้อมูลตารางของคุณลงบนแผนที่

ทำความเข้าใจรูปแบบ

สรุปข้อมูลของคุณตามลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า เช่น รหัสไปรษณีย์ เพื่อคำนวณค่าเฉลี่ยและตรวจหารูปแบบ

เสริมประสิทธิภาพให้ข้อมูลของคุณ

ทำความเข้าใจผู้คน ที่พักอาศัย และธุรกิจต่างๆ รอบๆ ตำแหน่งที่คุณทำแผนที่ โดยการเสริมประสิทธิภาพให้กับข้อมูลของคุณด้วยข้อมูลทางประชากรศาสตร์และไลฟ์สไตล์

ใช้ประโยชน์จากระบบโครงสร้างพื้นฐานที่มีการจัดการ

ArcGIS Online รองรับการปรับสเกล สมรรถนะสูง และอยู่ภายใต้การควบคุมดูแล แม้ในตอนที่มีการใช้งานชุดข้อมูลขนาดใหญ่และแอพของคุณได้รับความนิยมอย่างรวดเร็ว ทุกอย่างจะยังสามารถใช้งานได้ตามปกติ

รวบรวมข้อมูลเท่าที่จำเป็น


ArcGIS Online จะช่วยเหลือคุณทำการเก็บรวบรวม ประมวลผล และใช้งานข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ ตั้งค่าพารามิเตอร์การเก็บรวบรวม เช่น รายการรับ เพื่อให้แน่ใจว่าจะสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลได้อย่างแม่นยำผ่านแอพภาคสนามของ ArcGIS

คุณสามารถเก็บรวบรวม นำเข้าสู่ระบบ ประมวลผล ประเมินคุณภาพ และเลือกกระจายข้อมูลโดยใช้ชั้นข้อมูลต้นทางเดียวกันได้ ซึ่งจะช่วยให้ดำเนินกระบวนการได้อย่างรวดเร็วและหลีกเลี่ยงความสับสน

สามารถประมวลผลข้อมูลภาคสนามใหม่สำหรับการวางแผนและการวิเคราะห์จากข้อมูลของคุณ โดยภาษาสคริปต์ SQL หรือ Arcade ได้

สำรวจแอพภาคสนามของ ArcGIS

อัพเดตข้อมูลของคุณให้เป็นปัจจุบัน


การตัดสินใจที่ดีนั้นต้องอาศัยข้อมูลใหม่ล่าสุด ArcGIS Online ช่วยให้สามารถอัพเดตและเพิ่มข้อมูลล่าสุดลงในข้อมูลของคุณได้ คุณสามารถทำสิ่งต่างๆ ต่อไปนี้ โดยไม่รบกวนการทำงานของแผนที่และแอพที่ใช้ข้อมูล:

  • เพิ่มฟีเจอร์ใหม่
  • อัปเดตค่าฟิลด์
  • เขียนทับชุดข้อมูลทั้งหมด
  • ตรวจสอบการอัปเดตในทันที

เพื่อช่วยประหยัดเวลา คุณสามารถทำการอัพเดตซ้ำระหว่างระบบโดยอัตโนมัติด้วย SQL หรือ ArcGIS API for Python ได้

อัพเดตโดยอัตโนมัติด้วย Python

ควบคุมการเข้าใช้งานข้อมูลของคุณอย่างแม่นยำ


ควบคุมผู้ที่สามารถใช้งานข้อมูลของคุณได้—ตั้งแต่ระดับภาคสนามและระดับการเก็บบันทึก—โดยการสร้างมุมมองที่ไม่ซ้ำกันของชุดข้อมูลเดียวกัน มุมมองจะอนุญาตให้ผู้ชมแต่ละรายมีสิทธิ์ในการเข้าใช้งานข้อมูลตามความเหมาะสม จึงไม่จำเป็นต้องจัดการชุดข้อมูลหลายชุด เช่น ในภารกิจค้นหาและกู้ภัย ผู้ค้นหาจะทำการป้อนข้อมูลต่างๆ เช่น ที่อยู่และชื่อลงในชุดข้อมูล หน่วยงานกู้ภัยจะสามารถมองเห็นข้อมูลทั้งหมดได้ อย่างไรก็ตาม มุมมองที่ใช้ร่วมกับสาธารณชน จะมีเฉพาะพื้นที่ซึ่งค้นหาเสร็จแล้ว และจะตัดข้อมูลที่มีความละเอียดอ่อนออก

สตรีมข้อมูลเซนเซอร์เพื่อให้สามารถเข้าใช้งานได้ในวงกว้าง


แปลงรูปภาพและข้อมูลตามเวลาจริงเป็นบริการ ซึ่งพร้อมสำหรับการวิเคราะห์และสร้างภาพในทันที ArcGIS Velocity และ ArcGIS Image for ArcGIS Online จะให้ความสามารถแอดออน ซึ่งช่วยให้คุณสามารถใช้งานข้อมูลเซนเซอร์จากแหล่งต่างๆ รวมถึง แพลตฟอร์ม IoT, ดาวเทียม และโดรนได้ ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถตรวจสอบแอสเซ็ทได้จากระยะไกล ระบุพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ และตรวจสอบเหตุการณ์หรือการเปลี่ยนแปลง

 

ศึกษาวิธีการ

ใช้ข้อมูล ArcGIS Online ในระบบอื่นๆ


ขยายขอบเขตและแชร์การทำงานของคุณโดยนำข้อมูลที่คุณสร้างขึ้นใน ArcGIS Online ไปใช้ในระบบอื่นๆ ใช้ข้อมูลของคุณโดยตรงในรูปแบบ Open Geospatial Consortium, Inc. (OGC) เช่น WFS และ WMTS หรือรูปแบบมาตรฐานชุมชนอย่าง GeoJSON ส่งออกข้อมูลของคุณในรูปแบบทั่วไป เช่น Excel และ KML นอกจากนี้คุณยังสามารถแชร์ข้อมูลของคุณในรูปแบบชุดข้อมูลเปิด เพื่อให้คนอื่นๆ ใช้งานได้อีกด้วย

วิธีการแชร์ข้อมูลเปิด

ค้นหาความสามารถเพิ่มเติมของ ArcGIS Online

ติดต่อฝ่ายขาย

โปรดแจ้งข้อมูลของคุณ จากนั้นทีมงานฝ่ายขายของเราจะติดต่อกลับไปโดยเร็วที่สุด เรากำลังรอการติดต่อสื่อสารจากคุณ

ใช้ ArcGIS Online

ชุดทดลองใช้งาน

ซื้อ ArcGIS Online

ซื้อ