Thành lập bản đồ và tương tác với dữ liệu vị trí của bạn


Thiết lập bản đồ web tương tác với ArcGIS Online, đây là phần mềm thành lập bản đồ dựa trên nền web của Esri. Có được góc nhìn mới và các thông tin chi tiết nâng cao khi bạn tương tác với dữ liệu, phóng to và tìm kiếm trên bản đồ. Sử dụng các kiểu thành lập bản đồ thông minh dựa trên dữ liệu và các công cụ phân tích trực quan để có được thông tin vị trí thông minh. Làm việc hiệu quả trong tổ chức của bạn bằng cách hợp tác xây dựng và sử dụng bản đồ. Chia sẻ hiểu biết chuyên sâu của bạn với những người cụ thể hoặc với cả thế giới.

Những việc bạn có thể thực hiện với ArcGIS Online

Tạo bản đồ

Thiết lập bản đồ trực quan để giải thích dữ liệu của bạn và khuyến khích người dùng khám phá. Thành lập bản đồ dữ liệu của riêng bạn và có được phối cảnh bằng cách thêm dữ liệu dựa trên vị trí đáng tin cậy trong ArcGIS Online. Sử dụng tính năng thành lập bản đồ thông minh để hướng dẫn việc khám phá và hiển thị.

Tìm hiểu về việc tạo bản đồ
sharing-48

Chia sẻ bản đồ và ứng dụng

Chia sẻ bản đồ của bạn với nhóm cụ thể hoặc mọi người. Tạo ứng dụng web với bản đồ của bạn để có trải nghiệm tương tác tập trung. Sau đó tích hợp ứng dụng mà bạn đã thiết lập vào các nội dung số của mình bao gồm trang web, bài đăng trên mạng xã hội và bài viết blog.

Tìm hiểu thêm về việc chia sẻ
collaboration-48

Cộng tác

Làm việc hiệu quả trong tổ chức của bạn để thiết lập và sử dụng bản đồ. Người dùng nhận được quyền truy cập an toàn, đơn giản vào dữ liệu, bản đồ và ứng dụng mà cần thiết để thực hiện công việc của mình. ArcGIS Online sẵn sàng cho doanh nghiệp, có nghĩa là ứng dụng này đáp ứng nhu cầu bảo mật, xác thực, quyền riêng tư và quản lý người dùng của các tổ chức lớn.

Tìm hiểu thêm về cộng tác
analytics-concept-48

Phân tích dữ liệu

Hiểu dữ liệu của bạn trong bối cảnh vị trí bằng cách sử dụng công cụ phân tích trực quan. Khám phá mối quan hệ, xác định vị trí gốc, sử dụng tuyến đường tối ưu và phân tích mô hình để đưa ra dự đoán. Thêm bối cảnh phù hợp cho dữ liệu của bạn bằng cách kết hợp dữ liệu của bạn với dữ liệu nhân khẩu học và dữ liệu lối sống của Esri.

Tìm hiểu thêm về phân tích

Làm việc với dữ liệu của bạn

Đưa dữ liệu của bạn vào một hệ thống mạnh mẽ cho phép kích hoạt thông tin địa lý, lưu trữ và mở rộng. Cập nhật và thêm vào dữ liệu của bạn mà không làm gián đoạn các bản đồ và ứng dụng sử dụng dữ liệu. Kiểm soát người thêm và sửa đổi dữ liệu của bạn.

Tìm hiểu về cách làm việc với dữ liệu

Được thiết kế cho sự thành công của bạn

Previous
Next

CÂU CHUYỆN THÀNH CÔNG

Quyền truy cập trên toàn tổ chức vào dữ liệu và việc thành lập bản đồ


Tại Open Space Institute, mọi cá nhân trong tổ chức đều có thể nhanh chóng truy cập vào các bản đồ và dữ liệu để độc lập trả lời các câu hỏi địa lý của họ.

Đọc câu chuyện

Mở rộng công việc


Bắt đầu và mở rộng dự án ArcGIS Online của bạn bằng các sản phẩm ArcGIS bổ sung. Nhiều sản phẩm có trong ArcGIS Online trong khi nhiều sản phẩm khác có thể mua và thêm vào dưới dạng phần mở rộng. ArcGIS Online cũng tích hợp với các sản phẩm chính trong hệ thống ArcGIS để giúp bạn hoàn thành quy trình công việc của mình.

Khám phá các sản phẩm bổ sung
Dữ liệu và bản đồ được giám sát
ArcGIS Living Atlas of the World

ArcGIS Living Atlas of the World

Chọn từ hàng nghìn bản đồ và bộ dữ liệu sẵn sàng sử dụng. Mọi nội dung trong ArcGIS Living Atlas đều có thể được khám phá và thêm vào từ trong ArcGIS Online.

Khám phá ArcGIS Living Atlas
Các ứng dụng để tối ưu hiệu suất
Hoạt động hiện trường

Hoạt động hiện trường

Sử dụng các ứng dụng để thu thập dữ liệu, giao nhiệm vụ và hoạt động theo thời gian thực. Dữ liệu đã thu thập đi vào ArcGIS Online và có thể được sử dụng trong các ứng dụng và bảng điều khiển.

Khám phá các hoạt động hiện trường
Phân tích và thành lập bản đồ nâng cao
ArcGIS Pro

ArcGIS Pro

Thiết lập bản đồ, trực quan hóa và phân tích nâng cao bằng phần mềm desktop GIS. Giấy phép loại người dùng GIS Professional bao gồm ArcGIS Pro và quyền truy cập đầy đủ vào ArcGIS Online.

Khám phá ArcGIS Pro
Phân tích dữ liệu lớn và theo thời gian thực
ArcGIS Velocity

ArcGIS Velocity

Nhập dữ liệu từ các nền tảng Internet Vạn Vật (IoT), bên trung gian thông báo hoặc API bên thứ ba. Xử lý, trực quan hóa và phân tích nguồn cấp dữ liệu theo thời gian thực.

Khám phá ArcGIS Velocity

Liên hệ bộ phận bán hàng

Vui lòng chia sẻ thông tin của bạn và đội ngũ bán hàng của chúng tôi sẽ liên hệ với bạn sớm nhất. Chúng tôi mong muốn trao đổi với bạn.

Dùng thử ArcGIS Online

Dùng thử miễn phí

Mua ArcGIS Online

Mua