Obecnie, bardziej niż kiedykolwiek, zwiększona świadomość geoprzestrzenna naszego miejsca w świecie skłania nas do odbudowy i wzmocnienia relacji z naszą planetą i ze sobą nawzajem. Wizja firmy Esri, zgodnie z którą ludzkość i natura mogą nie tylko współistnieć i rozwijać się, jest zakorzeniona w świadomości, że wzajemnie korzystne relacje zaczynają się od szacunku i głębokiego zrozumienia. Liderzy, odpowiadając na pilne wezwanie do lepszego zrozumienia i poszanowania wszystkich zainteresowanych stron, wykorzystują technologie geograficzne i sztuczną inteligencję do ponownego przemyślenia, gdzie i jak rozwiązywać ważne problemy, uchwycić szerszy kontekst naszych działań i stworzyć bardziej odporną i obiecującą przyszłość.

Przejście poza inspirację do działania


Na całym świecie liderzy biznesowi i przywódcy rządowi wprowadzają prawdziwe zmiany na rzecz zrównoważonej i pomyślnej przyszłości, stosując inteligentną geolokalizację.

 • Pielęgnowanie naszych oceanów

  Postępy w tworzeniu map i analizie dostarczają nam wiedzy potrzebnej do podtrzymania życia zarówno na lądzie, jak i w morzu — pomagają nam wyjść poza zwykłe wydobywanie zasobów, aby celowo pielęgnować i podtrzymywać światowe oceany.

 • Projektowanie inteligentniejszych miast

  Od jednej ulicy do miast i megamiast, możemy ponownie wymyślić systemy miejskie w celu zapewnienia inteligentniejszych, sprawiedliwszych i bardziej zrównoważonych relacji z naszą planetą i między sobą.

 • Przygotowanie na wypadek sytuacji kryzysowych

  Inteligentna geolokalizacja napędza głęboką zmianę — zamiast reagować, wykorzystujemy technologię lokalizacji do wczesnej interwencji, ograniczając kaskadowe wyzwania i proaktywnie tworząc mapy wskazujące, gdzie można zmobilizować ludzi, gdy działanie ma krytyczne znaczenie.

 • Modernizacja infrastruktury

  W globalnej gospodarce infrastruktura działa na dynamicznych, zorientowanych na lokalizację platformach. Możemy zarządzać tymi organicznymi systemami w celu zwiększenia produktywności i skalowalności, jednocześnie uzyskując informacje i wyniki analiz biznesowych.

 • Przemyślenia dotyczące zdrowia publicznego

  Wraz z rosnącą świadomością wzajemnych powiązań między zdrowiem ludzi, zwierząt i kondycją środowiska naturalnego, inteligentna geolokalizacja pokazuje nam, gdzie i jak należy interweniować, aby wspierać holistyczne spojrzenie na zdrowie i opiekę publiczną.

 • Przyspieszenie rozwoju rolnictwa odnawialnego

  Wykorzystanie precyzyjnego rolnictwa zorientowanego na dane w celu poprawy wydajności, bezpieczeństwa, sposobów odżywiania się i zrównoważonego rozwoju może chronić ziemię oraz zapewnić dobre warunki życia dla przyszłych pokoleń.

 • Modernizacja transportu

  Aby rozwijać systemy transportowe, które są zgodne zarówno z potrzebami ludzkimi, jak i z systemami ziemskimi, przyjmujemy zrównoważone podejście, biorąc pod uwagę sposób, w jaki każde miejsce i każdy ruch jest połączony ze wszystkim innym.

 • Wspieranie handlu, innowacji i PKB

  Przedsiębiorstwa korzystają z inteligentnej geolokalizacji, aby zbliżyć się do klientów i łańcuchów dostaw, zarządzać zasobami i obiektami (zarówno fizycznymi, jak i wirtualnymi), działać w sposób zrównoważony oraz konkurować o talenty, innowacje i własność intelektualną.

Pokaż więcej
0:00

FILMY POŚWIĘCONE MOŻLIWOŚCIOM LOKALIZACJI

Odbudowa poczucia miejsca


Geografia ponownie staje się kluczowym aspektem w procesie podejmowania decyzji.

Zarejestruj się, aby otrzymywać Esri Brief, dwutygodniowy biuletyn kadry zarządzającej.